QR Code – Spichlerz z Murowa, poł. XIX w.

PL

Spichlerz z Murowa, poł. XIX w.

Zbudowany w konstrukcji zrębowej w połowie XIX wieku na rzucie zbliżonym do kwadratu; posiada dwie kondygnacje i użytkowe poddasze. Dach kryty gontem, dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej z jedną ścianą stolcową.

Na parterze urządzona jest ekspozycja dawnego chłopskiego spichlerza ze sprzętem użytkowanym w XIX-wiecznym gospodarstwie, m.in. duża maślnica klepkowa tzw. butermaszina, której używano do wyrobu większej ilości masła; stojak na kołacze, na którym ustawiano blachy ze świeżo upieczonym ciastem, do ostygnięcia. W spichlerzu znajduje się również skrzynia malowana, która po latach użytkowania i zużyciu znajdowała miejsce w pomieszczeniach gospodarczych, jako skrzynia zasobowa do przechowywania ziarna.

EN

Granary from Murów, mid-19th century

It was constructed in 1850s on the layout close to a rectangle. It has two floors and a functional attic. There is a gable roof covered with shingle.

On the ground floor, there is an exhibition arranged of an old peasant granary displaying the equipment then used on a farm – among others a large churn (so called buterermaszina, from German, meaning a butter machine), which was used for making larger amounts of butter, a rack for baked cakes, on which baking trays with ready cakes were put to get cold. In the granary, there is also a painted chest which after years of being used and partial wear usually found its place in utility rooms as a chest for storing grain.

DE

Speicher aus Murów, Mitte 19. Jh.

Besteht aus zwei Etagen und einen Dachkammer. Auβer der Funktion von Kornspeicherung konnte man dort verschiedene Gegenstände lagern wie z.B. eine groβe Buttermaschine, Ständer für Kuchen oder auch eine Aussteuerkiste – von deren ein Hühnerstall gemacht wurde, wenn die Kiste schon gebraucht war.