QR Code – Spichlerz ze Sternalic, 1809 r.

PL

Spichlerz ze Sternalic, 1809 r

Pochodzący z północno-wschodniej części Śląska Opolskiego, jedyny na terenie Muzeum spichlerz z podcieniem utworzonym przez wysunięty dach. Zbudowany w 1809 roku, co potwierdza zapis wycięty na nadprożu drzwi wejściowych. Jest to budynek o jednym wnętrzu, zbudowany z drewna sosnowego, w konstrukcji zrębowej. Dach dwuspadowy kryty słomą” na gładko”. Najciekawszym jego elementem, oprócz podcienia, są półkoliste drzwi opierzane w „jodełkę”.

EN


Granary from Sternalice, 1809

It comes from the north-eastern part of Opole Silesia. It is the only granary on the Museum grounds with an arcade created by an advanced roof. It was constructed in 1809, which is confirmed by the date cut on the lintel of the entrance door. It is a building with a single interior, it was constructed of pine wood as log structure. There is a thatched gable roof. The most interesting element, apart from the arcade, are the semicircular doors decorated with an ornamental arrangement of planks.

DE

Speicher aus Sternalice, 1809

Speicher aus Sternalice ist aus nord-östlichen Teil der Oppelner Woiwodschaft. Der Speicher ist das Einziege Gebäude im Museum wo der Dach erweitete Arkaden bildet. Erbaut im Jahre 1809, was bestätigt die Überschrift auf dem Balken. Der Satteldach ist mit Stroh bedeckt. Die Türen sind halbrund und beplankt (Fischgrätenmuster).