QR Code – Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.

PL

Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.

Zbudowana w połowie XIX wieku jest przykładem stodoły składającej się z dwóch sąsieków i jednego glinianego klepiska. Z przodu, od strony podwórza ma dobudowane do sąsieków dwie przybudówki – szopki, o konstrukcji zrębowej, w których przechowywano narzędzia i sprzęt rolniczy. Całość przykrywa dwuspadowy słomiany dach. Warto zwrócić uwagę na zamocowanie wrót do stodoły – obracają się one na drewnianych pionowych osiach, bez użycia zawiasów metalowych na tzw. „biegunach”. Warte wzmianki są również inskrypcje wyryte na somsiecznicach, czyli ściankach oddzielających klepisko od sąsieków. Inskrypcje te przybrały formy napisów, nieczytelnych znaków i ozdobników, a także symboli religijnych. W stodole eksponowane są narzędzia i maszyny używane w dużym gospodarstwie chłopskim, w takich zagrodach najszybciej wprowadzano nowoczesne narzędzia i maszyny rolnicze pozwalające uzyskać większe plony. Nie rezygnowano przy tym z używania narzędzi starszych, które ze względu na przydatność nadal wykorzystywano w pracach na roli, np. radło wykorzystywane do obradlania ziemniaków. Narzędzia i maszyny znajdujące się w stodole pochodzą, podobnie jak wyposażenie chałupy, z końca XIX w. Wśród maszyn rolniczych na uwagę zasługują: młocarnia o napędzie kieratowym z fabryki maszyn rolniczych z Otmuchowa oraz wialnia do wiania zboża, czyli oddzielania ziarna od plew i segregowania zboża – z 1856 r., z fabryki „Breidkopf & Söhn” z Lewina Brzeskiego.

EN

Barn from Dąbrówka Dolna, mid-19th century

It was constructed in 1850s and it is an example of a barn composed of two haylofts and one clay dirt floor. At the front, from the barn yard, there are two additions built on to it – two sheds in which farm tool and equipment were stored. The whole complex is covered by a thatched gable roof. Attention should be paid to the fixings of the barn gate – they rotate on vertical wooden axles without metal hinges.

Barns were a necessary element of peasant homesteads and had their constant place there. They were usually situated in parallel to the village road, away from other buildings which made it possible to access them freely with crop or hay. The size of a barn depended on the size of a farm – the bigger the farm, the bigger the barn. Tools and equipment used on a large farm, on which modern tools and machines allowing to achieve bigger efficiency and crops were most quickly introduced, are displayed in the barn. However, older tools were not given up and for their best characteristics they were still used for work on a farm, e.g. a wooden plough obsolete as far as crop growing, was used for growing potatoes. Tools and machines located in the barn come, similarly to the equipment of the hut, from the end of 19th century. Among farm machines, the following deserve attention: a threshing machine with a treadmill from the farm machines factory in Otmuchów, a winnowing machine for crop, that is a machine for separating grain from chaff and segregating cereal, from 1856, manufactured by the  Breidkopf & Söhn factory from Lewin Brzeski, and  a horse mower.


DE

Scheune aus Dąbrówka Dolna, Mitte 19. Jh.

Das Satteldach ist mit Stroh bedeckt. Die Scheune besteht aus zwei Scheunenfächer und einen Scheunentenne. Die Scheunen waren etwas sehr wichtiges für einen Bauern. Selbst der Platz für eine Scheune musste bestimmt sein – es musste weiter von dem Haus stehen aber es  musste viel Platz vor der Scheune sein um mit eine Fuhre mit Stroh oder Heu durchfahren zu können. Je mehr Wirtschaft hatte der Bauer desto gröβer war die Scheune. In der Scheune befinden sich Werkzeuge und Maschinen die Zeitgemäβ waren. Für den Bauer war es etwas sehr wichtiges denn wenn er sich das leisten konnte, konnte er mehr Getreide abernten.