QR Code – Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.

PL

 Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.

Wybudowana  w pierwszej połowie XIX wieku w konstrukcji zrębowej. Niewielkich rozmiarów, posiada tylko jeden sąsiek i klepisko, wjazd do stodoły tylko od strony podwórza przez dwuskrzydłowe wrota. Budynek jest charakterystyczny dla małych gospodarstw średniozamożnych chłopów.

Wewnątrz znajdują się narzędzia i maszyny używane w niewielkim gospodarstwie – są to pierwsze mechaniczne narzędzia i maszyny, wprowadzane w gospodarstwach chłopskich w końcu XIX wieku. Wśród maszyn rolniczych na uwagę zasługuje, pochodząca z opolskiego zakładu, młocarnia o napędzie kieratowym – jest to jeden z pierwszych typów młocarń, jakie pojawiły się w gospodarstwach chłopskich.    Prócz tego w stodole zgromadzono narzędzia niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego – radło, płużek do obradlania kartofli, pług półżelazny, a także brony beleczkowe  i kultywator – drapacz używany do spulchniania ziemi. Z drobnych narzędzi – różnego rodzaju motyki, widły, sierpy ogrodowe (do żęcia trawy) i kosy, a także sprzęty pomocnicze – taczka i sanki gospodarcze.

 EN

 Barn from Dąbrówka Dolna, mid-19th century

 It was built in the first half of 19th century. It is of small size and it has only one hayloft and one dirt floor. Access to the dirt floor is from the barnyard only, through the double gate. This barn building is characteristic of small farms that belonged to moderately wealthy farmers.  In the barn, there are tools and machines used on a small farm – they are the first mechanical tools and machines that were introduced to peasant farms at the end of 19th century. Among farm machines, the one that deserves special attention is a threshing machine with a treadmill – one of the first ones to appear on peasant farms. Apart from that, in the barn there have been collected tools necessary for running a farm: a wooden plough,
a little plough for ditching potatoes, a plough (a wooden one with an iron ploughshare), as well as harrows (wooden ones with metal teeth) and a cultivator used for scarifying the ground.

As far as small tools, in the barn there are various types of hoes, pitchforks, garden sickles (for cutting grass) and scythes, as well as auxiliary equipment – a wheelbarrow and a utility sledge.

                                                                                                                       

DE

Scheune aus Dąbrówka Dolna, Mitte 19. Jh.

 Scheune aus Dąbrówka Dolna, gebaut in der 1. Hälfte 19. Jh. Hat nur einen Scheunenfach und  Scheunentanne. Es ist also ein Gebäude dessen Wirt ein Mittelbauer war. In so fern sind ale Geräte und Werkzeuge u.a.: Drusch, Scheibenegge, Krümmer, Pflug, Häufelpflug, Sense, Hacke, Sichel, Gabel.