QR Code – Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.

PL

Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.

Wzniesiona została w połowie XIX w. Jest to jedyna stodoła na terenie muzeum o dwuspadowym dachu krytym gontem. Szeroki okap dachu podniesiony nad wrotami, co umożliwia ich otwarcie. Typowy przykład stodoły w konstrukcji zrębowej, o dwóch sąsiekach i jednym klepisku. W sąsiekach prezentowane są urządzenia dawnej olejarni, z których na uwagę zasługują duże stępy nożne do obróbki ziarna roślin oleistych i prasa do tłoczenia oleju. Na klepisku ustawiono bryczkę dwukonną, tzw. wyjazdową, co podkreśla  rangę i pozycję młynarza we wsi.

 EN 

Barn from Dąbrówka Dolna, mid-19th century

It was constructed in 1850s. It is the only barn on the area of the Museum which has a gable roof covered with shingle. The wide eaves is lifted above the gate to make it possible to open it. It is a typical example of a barn constructed as log structure with two haylofts and one dirt floor.

On the haylofts, appliances of an old oil mill are presented, among which large foot-mills used for crushing grains of oil plants and an oil press deserve special attention. On the dirt floor, a two-horse britzka was put, so called 'outgoing britzka’ to emphasize the rank and position the miller had in the village.

DE

Scheune aus Dąbrówka Dolna, Mitte 19. Jh.

Scheune aus Dąbrówka Dolna wurde im 19. Jh. gebaut. Es ist die einziege Scheune im Museum die einen Satteldach hat und mit Schindel bedeckt ist. Es ist ein typisches Beispiel für bau im Kammkonstruktion mit zwei Scheunenfächer und mit einer Scheunentanne. Die Scheunenfächer sind mit Werkzeugen aus der ehemaligen Ölmühle ausgestattet z.B. Fuβstampfer (für Bearbeitung der Ölpflanzen) und Ölpresse. Auf der Scheunentanne hat