QR Code – Stodoła z Dąbrówki Łubniańskiej, poł. XIX w.

PL

 Stodoła z Dąbrówki Łubiańskiej, poł. XIX w.

Powstała w połowie XlX wieku, jest przykładem niewielkiej stodoły o jednym sąsieku i jednym glinianym klepisku. Wybudowana w konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem, pokrytym słomą na gładko; ze szczytami szalowanymi pionowo. Warte podkreślenia są dwuskrzydłowe wrota na biegunach. Wewnątrz prezentowane są narzędzia gospodarcze i rolnicze.

EN

Barn from Dąbrówka Łubniańska, mid-19th century

 It was constructed in 1850s and is an example of a small barn with a single hayloft and one clay dirt floor. It was constructed as log structure with a thatched gable roof. Double entrance gate to the barn without metal hinges deserve special attention. Inside, farm and agricultural equipment is presented.

DE

Scheune aus Dąbrówka Łubniańska, Mitte 19. Jh.

Hat eine Scheunentenne und einen Scheunenfach. Das Satteldach ist mit Stroh bedeckt. Im Innenraum sind Werkzeuge und verschiedene Gegenstände präsentiert die mit Ackerbau verbunden sind.