Stodoła z Podlesia, poł XIX w. (obiekt zaadoptowany do organizacji wystawy stałej „Głos maja ryby”)

PL

Jest to drewniana, szkieletowa stodoła, nakryta dachem płatwiowym. Funkcja tego obiektu w zagrodzie jest inna niż przechowywanie zboża, siana, słomy czy narzędzi rolniczych. Znajduje się w niej przestrzeń wystawienniczo-edukacyjna. Zewnętrzny wygląd stodoły został zachowany. Jest to jednak tylko imitacja. Część budulca składa się z oryginalnego materiału, uzupełnionego o nowe elementy. Wnętrze natomiast jest dostosowane do potrzeb wystawienniczo-edukacyjnych i dlatego zbudowane jest na stalowym, wewnętrznym szkielecie. Inwentaryzację stodoły in situ przeprowadzono w 2015 r. Budynek ten zbudowany był w całości z drewna, w konstrukcji szkieletowej; kryty dachem dwuspadowym, płatwiowym, z płatwiami podpartymi podwójnym stolcem. Od strony ulicy do elewacji dobudowane było dodatkowe pomieszczenie z otwartym wejściem. Przybudówka przykryta była falistymi arkuszami eternitu nabitymi na podłoże z desek. Stodoła natomiast przykryta była dachówką zakładkową. Lekka konstrukcja szkieletowa stodoły oszalowana była od zewnątrz deskami o różnych szerokościach (a miejscami i długościach). W budynku znajdowały się dwa sąsieki rozdzielone klepiskiem w układzie symetrycznym. Wjazd do stodoły umożliwiały wrota umieszczone w jej szerszych ścianach „na przestrzał”. Wierzeje były zamocowane na drewnianych biegunach. Dodatkowo w prawym skrzydle frontowych wrót zamontowano małe drzwiczki. Jako podłoże klepiska oraz przybudówki służyło klepisko. Stodoła nie posiadała fundamentów, belki podwalinowe spoczywały na kamieniach umieszczonych w węgłach budynku i pod przyciesią. Stodoła została zakupiona do zbiorów MWO w 2015 r. Rozbiórki dokonano na początku czerwca 2016 r. i w tym też roku elementy rozbiórkowe zostały przywiezione do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i zesztaplowane. Stodoła została umiejscowiona przy dłuższym boku zagrody. Jej bryła, oprócz odtworzenia szkieletu i konstrukcji dachu, posiada odrębną wewnętrzną konstrukcję, zapewniającą odpowiednie parametry cieplno-wilgotnościowe, dostosowane do użytkowania ekspozycyjno-dydaktycznego. Dach budynku pokryty jest zakładkową dachówką ceramiczną. W stodole jest zorganizowana stała wystawa poświęcona zagadnieniom dotyczącym bioróżnorodności środowisk wodnych a także dziedzictwu kulturowemu Śląska Opolskiego związanemu z gospodarką rybacką.