QR Code – Stodoła z Rudziczki, 1830 r.

PL

Stodoła z Rudziczki, 1830 r.

Wzniesiona około 1830 roku w konstrukcji ryglowej jest największą stodołą w Muzeum, składającą się z trzech sąsieków i dwóch klepisk. Nośna konstrukcja szkieletowa składa się z drewnianych słupów, rygli i zastrzałów. Przestrzeń między słupami wypełniona jest gliną i pobielona wapnem. Dach dwuspadowy pokryty słomą. Budynek pełni funkcję magazynową.

EN

Barn from Rudziczka,1830

It was constructed about 1830 as a beam structure and it is the biggest barn in the Museum composed of three haylofts and two dirt floors. The bearing frame structure is composed of wooden posts, beams and angle braces. The space between the poles is filled with clay and whitewashed. There is a thatched gable roof. The building plays the function of a storage area.

DE

Scheune  aus Rudziczka, 1830

Ist die gröβte Scheune die im Museum sind. Hat drei Scheunenfächer und zwei Scheunentenne. Das Satteldach ist mit Stroh bedeckt.