QR Code – Stodoła ze Sternalic, I poł. XIX w.

PL

Stodoła ze Sternalic,  I poł. XIX w.

Zbudowana została w I poł. XIX wieku. Jest największą stodołą w konstrukcji zrębowej na terenie Muzeum. Charakteryzuje się stosunkowo niskim zrębem i wysokim czterospadowym dachem. Stodoła składa się z dwóch sąsieków i jednego glinianego klepiska. Wrota dwuskrzydłowe są znacznie wyższe od ścian zrębu, dlatego okap dachu nad wrotami widocznie podniesiony.

EN

Barn from Sternalice, 1st half of 19th century

It was constructed in the first half of 19th century. It is the biggest barn on the area of the Museum that was constructed as log structure. It is characterised by quite low walls and a high hipped roof. The barn is composed of two haylofts and a single clay dirt floor. The double gate is much higher than the walls therefore the eaves over the gate is visibly lifted.


DE

Scheune aus Sternalice, erste Hälfte 19. Jh.


Es ist die gröβte Scheune im Museum, hat einen Walmdach. Besteht aus zwei Scheunentenne und einen Scheunenfach.