QR Code – Szopa z Bogacicy Nowej, poł. XIX w.

PL

Szopa z Bogacicy Nowej, poł. XIX w.

Jest typowym przykładem budynku wykonanego w konstrukcji sumikowo-łątkowej, rzadziej występującej na terenie Śląska Opolskiego. Ten niewielki budynek o jednym wnętrzu powstał w połowie XIX w. Dach dwuspadowy kryty słomą. Wnętrze szopy wykorzystano do urządzenia ekspozycji prezentującej dziewiętnastowieczne żarna, stępy i ręczne prasy do wyciskania oleju z nasion lnu, konopi, maku, słonecznika, rzepaku itp. Oleje te były dawniej używane w gospodarstwie chłopskim do celów spożywczych i do celów technicznych (np. do smarowania osi kół wozów i innych urządzeń mechanicznych).

EN

Shed from Bogacica Nowa, mid-19th century

It is a typical example of a building constructed as vertical post log structure less frequently occurring on the area of Opole Silesia. This small building with a single interior was made in 1850s. There is a thatched gable roof. The interior of the shed was used to organise an exhibition presenting 19th-century quern, foot-mills and hand-presses to press oil from the grains of flax, hemp, poppy, sunflower, rape and others. These oils were formerly used on peasant farms for both consumption and technical purposes (e.g. for lubricating cart wheel axles and other mechanical appliances).

DE

Schuppen aus Bogacica Nowa, Mitte 19. Jh.

Ist Mitte 19. Jh. gebaut. Das kleine Gebäude hat nur einen Raum. Das Dach ist mit Stroh bedeckt. In den Innenraum werden Mahlgänge, Stampfer und Handpressen  (für Ölauspressung von Leinen, Hanf, Mohn, Sonnenblume, Raps) präsentiert. Diese Öle waren sehr nützlich nicht nur in der Küche aber auch in der Werkstat z.B. der Bauer musste Achsenrad schmieren.