QR Code – Wieża-dzwonnica z Goli, II poł. XIX w.

PL

Wieża-dzwonnica z Goli, II poł. XIX  w.

Wolnostojąca wieża to dawna dzwonnica kościelna; pozostałość drewnianego kościoła filialnego w Goli.  Drewniany kościółek z wieżą, który według przekazu z 1679 r., zbudował ewangelicki sołtys, już pod koniec XVIII wieku był bliski ruiny. Wieża była prawdopodobnie przystawiona do wcześniejszej bryły kościoła. Wybudowana została na rzucie prostokąta, w konstrukcji słupowo-ryglowej, oszalowanej na zewnątrz deskami. Na dachu pokrytym gontem zamocowany jest metalowy wiatrowskaz w formie chorągiewki z wyciętą datą „1871”. Wówczas zapewne odnowiono konstrukcję wieży po całkowitej rozbiórce budynku kościoła. Godnym uwagi jest wycięte z drewna nadproże łukowe nad wejściem do wieży. Wieża służyła jako dzwonnica związana z obrzędami religijnymi oraz jako wieża alarmowa, informująca o klęskach żywiołowych, zwłaszcza o pożarach. Wycięte pod okapem dachu otwory okienne pozwalały na lepsze rozchodzenie się dźwięków dzwonu. Wieża wewnątrz posiada jedno pomieszczenie z drabiną prowadzącą na górę. Po 1945 r. wieża bez dzwonu ulegała dewastacji a ratunkiem dla niej stało się przeniesienie do muzeum.

EN

Bell tower from Gola, 2 nd half of 19th century

Glockenturm aus Gola, zweite Hälfte 19. Jh.It is a free-standing former church bell-tower – a remnant of a wooden branch church in Gola. A wooden church with a tower, which according to a record from 1697 was built by a Protestant village head, at the end of 18th century was close to being a ruin. The tower was probably placed next to the older body of the church. It was constructed on the layout of a rectangle as a post and beam structure boarded on the outside. On the roof covered with shingle, there is a metal weathercock with the date cut 1871. It was then perhaps that the structure of the tower was renovated after a complete demolition of the church building. The  wooden lintel above the entrance to the church deserves special attention. The tower was used as a bell-tower connected with religious ceremonies and also as an emergency tower informing about natural disasters, especially fire. The openings cut below the eaves allowed bell sounds to travel better. Inside the tower, there is one room with a ladder leading upstairs.  After 1945, the tower without the bell was devastated and transferring it to the Museum was its only hope.

 

DE

Glockenturm aus Gola, zweite Hälfte 19. Jh.

Freistehend, einstmals stand się neben einer Kirche in Gola. Nach Überlieferung von Chroniken aus 1679, wurde eine Holzkirche mit Glockenturm, von einen protestantischen Schultzen gebaut und bis 1677 war es schon nahe einer Ruine. Das Glockenturm war Wahrscheinlich später gebaut als die Kirche. Das Dach ist mit Schindel bedeckt, hatte eine Windfahne mit Datum 1871. In den Turm war eine Glocke aus Bronze und eine Anschrift „Deo soli gloria Anno 1611 gefertigt durch Jacob Getz. Das Glockenturm hat geläutet wenn ein Feuer ausbrach oder eine Naturkatastrophe drohte oder auch wehren wichtigen Ereignisse in der Kirche z.B. Prozessionen