Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/18 realizuje inwestycję, której przedmiotem jest jest budynek magazynowo-warsztatowy wraz z pracownią konserwatorską znajdujący się na terenie Muzeum.   Projekt realizowany jest pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.

Całe zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
Etap I obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia I etapu – do 30-04-2019 r.
Etap II obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych: termomodernizacji i zmiany źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym.
Termin zakończenia II etapu – do 31-10-2019 r.

Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/18 realizuje inwestycję, której przedmiotem jest jest budynek magazynowo-warsztatowy wraz z pracownią konserwatorską znajdujący się na terenie Muzeum.   Projekt realizowany jest pod nazwą: „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.

Całe zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
Etap I obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia I etapu – do 30-04-2019 r.
Etap II obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych: termomodernizacji i zmiany źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym.
Termin zakończenia II etapu – do 31-10-2019 r.