Turyści indywidualni

Malowanie porcelany we wzór opolski

Terminy zajęć będą ustalane na bieżąco.

Termin:
Godziny:
Liczba uczestników: 8-10 osób
Grupa docelowa: młodzież, dorośli
Cena:

Warunki uczestnictwa

 1. Za uczestnictwo w organizowanych zajęciach ustala się przedpłatę w wysokości 50% ceny warsztatu, która przypada na rzecz Muzeum w przypadku wycofania się uczestnika z udziału w warsztatach – na trzy lub mniej dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach są zwolnione z obowiązku wykupywania biletów wstępu do Muzeum.
 3. Zajęcia będą realizowane pod warunkiem zebrania określonej grupy uczestników.
Garncarstwo - ginące zawody

Terminy zajęć będą ustalane na bieżąco.

Termin:
Godziny:
Liczba uczestników: 8-10 osób
Grupa docelowa: dorośli
Cena:

Warunki uczestnictwa

 1. Za uczestnictwo w organizowanych zajęciach ustala się przedpłatę w wysokości 50% ceny warsztatu, która przypada na rzecz Muzeum w przypadku wycofania się uczestnika z udziału w warsztatach – na trzy lub mniej dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach są zwolnione z obowiązku wykupywania biletów wstępu do Muzeum.
 3. Zajęcia będą realizowane pod warunkiem zebrania określonej grupy uczestników.
Kowalstwo - ginące zawody

Terminy zajęć będą ustalane na bieżąco.

Termin:
Godziny:
Liczba uczestników: 8-10 osób
Grupa docelowa: dorośli
Cena:

Warunki uczestnictwa

 1. Za uczestnictwo w organizowanych zajęciach ustala się przedpłatę w wysokości 50% ceny warsztatu, która przypada na rzecz Muzeum w przypadku wycofania się uczestnika z udziału w warsztatach – na trzy lub mniej dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach są zwolnione z obowiązku wykupywania biletów wstępu do Muzeum.
 3. Zajęcia będą realizowane pod warunkiem zebrania określonej grupy uczestników.
Rośliny wokół nas – zielarstwo

Terminy zajęć będą ustalane na bieżąco.

Termin:
Godziny:
Liczba uczestników: 8-10 osób
Grupa docelowa: dorośli
Cena:

Warunki uczestnictwa

 1. Za uczestnictwo w organizowanych zajęciach ustala się przedpłatę w wysokości 50% ceny warsztatu, która przypada na rzecz Muzeum w przypadku wycofania się uczestnika z udziału w warsztatach – na trzy lub mniej dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach są zwolnione z obowiązku wykupywania biletów wstępu do Muzeum.
 3. Zajęcia będą realizowane pod warunkiem zebrania określonej grupy uczestników.
Spacery przyrodnicze

Terminy zajęć będą ustalane na bieżąco.

Termin:
Godziny:
Liczba uczestników: 8-15 osób
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi
Cena:

Warunki uczestnictwa

 1. Za uczestnictwo w organizowanych zajęciach ustala się przedpłatę w wysokości 50% ceny warsztatu, która przypada na rzecz Muzeum w przypadku wycofania się uczestnika z udziału w warsztatach – na trzy lub mniej dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach są zwolnione z obowiązku wykupywania biletów wstępu do Muzeum.
 3. Zajęcia będą realizowane pod warunkiem zebrania określonej grupy uczestników.