WARSZTATY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Ruszają zapisy na ostatnie w tym roku wakacyjne warsztaty dla osób indywidualnych:

Temat: Warsztaty wyplatania koszy z wikliny
terminy: 20.08 (sob.)
odbiorca: uczestnicy indywidualni 8-10 os.(osoby dorosłe)
czas trwania: 4 godz.
godz. 10.00-14.00
cena: 150,00/os.
edukator: Dagmara Kostrzewska

Temat: Czym jest bioróżnorodność i kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych?
terminy: 22.08 (pon.)
odbiorca: grupy zorganizowane do 15 osób (dzieci, młodzież i dorośli)
czas trwania: 1-1,5 godz.
godz. 10.00-11.30, 12.00-13.30
cena: bezpłatne
edukator: Agnieszka Mulawa (MSO Dział Przyrody)

Temat: Warsztaty garncarskie
termin:  27.08 (sob.)
odbiorca: uczestnicy indywidualni 8- 10 os (osoby dorosłe)
czas trwania: 3 godz.
godz.10.00-14.00
cena: 150,00/os.
edukator: Justyna Wolna (Ceramika Wolna)

Temat: Spacer ornitologiczny
termin: 27.08 (sobota)
odbiorca: uczestnicy indywidualni (dzieci i dorośli)
czas trwania: 1,5 godz.
 godz. 8.00-10.00; 10.00-12.00
 cena: 25,00/os.
 edukator: Łukasz Berlik (Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze)

Rezerwację należy zgłosić drogą telefoniczną w Dziale Udostępniania i Edukacji Muzeum pod nr. tel. 774743021, 774572349 wew. 114,115, 215 lub mailowo edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl.

Zapraszamy!