Wielokrotni laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie