Wielokrotni laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie

Galeria twórcy 1

Edyta Cichoń

Galeria twórcy 2

Renata Cohaus

Galeria twórcy 3

Agnieszka Gryc

Galeria twórcy 4

Barbara Herok

Galeria twórcy 5

Krystyna Holeniewska

Galeria twórcy 6

Halina Jakubowska

Galeria twórcy 7

Renata Janik

Galeria twórcy 8

Andrea Joszko

Galeria twórcy 9

Grażyna Joszko

Galeria twórcy 10

Gertruda Kleman

Galeria twórcy 11

Maria Kobyłka

Galeria twórcy 12

Bożena Konieczko

Galeria twórcy 13

Anna Kośna

Galeria twórcy 14

Edeltrauda Krupop

Galeria twórcy 15

Maria Maciak

Galeria twórcy 16

Łucja Mandalka

Galeria twórcy 17

Barbara Matyszok

Galeria twórcy 18

Teresa Ozimek

Galeria twórcy 19

Elżbieta Pazur

Galeria twórcy 20

Ewa Pietrek