Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

czerwiec
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
sierpień
czerwiec
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
sierpień
3 lutego-1 kwietnia 2023

46. Jarmark Wielkanocny – oferty handlowe

kultura
🥚Zapraszamy do składania ofert handlowych na 46. JARMARK WIELKANOCNY w Muzeum Wsi Opolskiej!‼️
👉W terminie od 3 do 26 lutego br. czekamy na oferty handlowe na 46 Jarmark Wielkanocny. Impreza ta organizowana będzie w dniu 2 kwietnia br. (Niedziela Palmowa) w godz. 10.00 -17.00 na terenie naszego Muzeum.
Uwaga: Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w imprezie oraz Karty Zgłoszenia będą przekazywane w terminie 28 luty – 3 marca br.

WARUNKI UCZESTNICTWA 👇

1. Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym wyżej terminie (oferty przesłane poza określonym terminem nie będą rozpatrywane!).
2. Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię (max. 2 zdjęcia, bądź link do strony www, Facebook ect.)
3. Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą sprzedawać swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum.
4. Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o rodzaju sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz lokalizacji stoisk handlowych (nie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń).
5. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa.
6. W trosce o wysoki poziom oferty handlowej, do sprzedaży dopuszczane będą jedynie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (handmade), czyli wyroby, które powstały w sposób nieprzemysłowy. Nie będą natomiast dopuszczane towary i artykuły z importu z Chin oraz wyroby masowej produkcji i z tworzyw sztucznych.
7. Po zapoznaniu się z całą nadesłana do Muzeum ofertą, organizator dokona wyboru stoisk handlowych do udziału w imprezie oraz poinformuje wystawców (drogą mailową lub telefoniczną) czy ich produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy. Informacje te zostaną przekazane w terminie 28 luty – 3 marca br.
8. Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, wystawca otrzyma droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN.
9. Udział w imprezie należy niezwłocznie potwierdzić, uzupełniając i odsyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.
10. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze, powierzchnia stoiska własnego podczas imprezy obejmuje maksymalnie 6 m długości oraz 3 m szerokości. Nie ma możliwości wynajmu dwóch stoisk – w dwóch różnych miejscach.
11. Dbając o dobry wizerunek przedsięwzięcia, wystawca zobowiązany jest uczestniczyć w całości imprezy. Zamknięcie stoiska uczestnika przed zakończeniem imprezy jest niedopuszczalne.
12. Wystawca ma obowiązek odjechać samochodem z terenu Wydarzenia do godz. 9:30 na wyznaczony przez organizatora parking, który znajduje się poza terenem Muzeum Wsi Opolskiej. W przypadku spóźnienia samochód nie będzie miał możliwości wjazdu na teren Muzeum. Na ekspozycję można ponownie wjechać dopiero po zakończeniu imprezy tj. po godz. 17:00.
13. Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad oraz REGULAMINU, nie będą mieli możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach.
👉 W sprawach organizacyjnych dotyczących imprezy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
☑️sprawy dot. programu imprezy: Ewa Olbryt tel. 774572349 wew. 115, w dni robocze w godz. 9:00-14:00;
☑️sprawy dot. stoisk handlowych: Anna Bannert tel. 774572349 wew. 114, w dni robocze w godz. 9:00-12:00;
☑️ sprawy dot. działań edukacyjnych i wolontariatu: Agnieszka Pawelczyk tel. 774572349 wew. 214 w dni robocze w godz. 9:00-14:00;
☑️ obsługa techniczna, muzyczna i promocyjna Krystian Czech tel. 774572349 wew. 215 w dni robocze w godz. 9:00-14:00;
☑️sprawy dot. rozstrzygnięcia Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie kroszonki i pisanki, Bogdan Jasiński, tel. 774572349 wew. 120 w dni robocze w godz. 9:00-14:00.