Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

czerwiec
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
sierpień
czerwiec
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
sierpień
24 marca 2024

47. JARMARK WIELKANOCNY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA❗

Impreza organizowana będzie w dniu 24 marca br. (Niedziela Palmowa) w godz. 10.00 -17.00 na terenie naszego Muzeum.
👉HANDLOWCY: W terminie od 1 do 18 lutego br. czekamy na oferty handlowe, W TYM TERMINIE NIE WYSYŁAMY JESZCZE KART ZGŁOSZENIA. Karty będą wysłane dopiero po wyborze ofert handlowych na imprezę tj. po 18.02
👉TWÓRCY LUDOWI: oraz osoby starsze w przypadku nieobsługiwania maila mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do działu III.
👉WARUNKI UCZESTNICTWA:
✔ Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym wyżej terminie (oferty przesłane poza określonym terminem nie będą rozpatrywane!).
✔ Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię (max. 2 zdjęcia, bądź link do strony www, Facebook ect.)
✔ Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą sprzedawać swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum.
✔ Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o rodzaju sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz lokalizacji stoisk handlowych (nie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń!).
✔ Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa.
✔ W trosce o wysoki poziom oferty handlowej, do sprzedaży dopuszczane będą jedynie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (handmade), czyli wyroby, które powstały w sposób nieprzemysłowy. Nie będą natomiast dopuszczane towary i artykuły z importu z Chin oraz wyroby masowej produkcji i z tworzyw sztucznych.
✔ Po zapoznaniu się z całą nadesłana do Muzeum ofertą, organizator dokona wyboru stoisk handlowych do udziału w imprezie oraz poinformuje wystawców (drogą mailową lub telefoniczną) czy ich produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy. Informacje te zostaną przekazane w terminie 25 luty – 3 marca br.
✔ Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, wystawca otrzyma droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN.
✔ Udział w imprezie należy niezwłocznie potwierdzić, uzupełniając i odsyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.
✔ Opłatę za stoisko należy uiścić PO DOSTARCZENIU KARTY UCZESTNICTWA do organizatora w terminie nieprzekraczalnym do 10.03.2024 r na konto wskazane w KARCIE.
✔ Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze, powierzchnia stoiska własnego podczas imprezy obejmuje maksymalnie 6 m długości oraz 3 m szerokości. Nie ma możliwości wynajmu dwóch stoisk – w dwóch różnych miejscach.
✔ Dbając o dobry wizerunek przedsięwzięcia, wystawca zobowiązany jest uczestniczyć w całości imprezy. Zamknięcie stoiska uczestnika przed zakończeniem imprezy jest niedopuszczalne.
✔ Wystawca ma obowiązek odjechać samochodem z terenu Wydarzenia do godz. 9:30 na wyznaczony przez organizatora parking, który znajduje się poza terenem Muzeum Wsi Opolskiej. W przypadku spóźnienia samochód nie będzie miał możliwości wjazdu na teren Muzeum. Na ekspozycję można ponownie wjechać dopiero po zakończeniu imprezy tj. po godz. 17:00.
✔ Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad oraz REGULAMINU, nie będą mieli możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach.
👉W sprawach organizacyjnych dotyczących imprezy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
✔ sprawy dot. programu imprezy: Ewa Olbryt tel. 774572349 wew. 115, w dni robocze w godz. 9:00-14:00 lub mail ewa.olbryt@muzeumwsiopolskiej.pl
✔ sprawy dot. stoisk handlowych: Anna Bannert tel. 774572349 wew. 114, w dni robocze w godz. 9:00-12:00 lub mail anna.bannert@muzeumwsiopolskiej.pl
✔ sprawy dot. działań edukacyjnych i wolontariatu: Agnieszka Pawelczyk tel. 774572349 wew. 214 w dni robocze w godz. 9:00-14:00 lub mail agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl
✔ obsługa techniczna, muzyczna i promocyjna Krystian Czech tel. 774572349 wew. 215 w dni robocze w godz. 9:00-14:00 lub mail Krystian.czech@muzeumwsiopolskiej.pl
✔ sprawy dot. rozstrzygnięcia Konkursu i wystawy pokonkursowej Opolskie kroszonki i pisanki, Bogdan Jasiński, tel. 774572349 wew. 120 w dni robocze w godz. 9:00-14:00 lub mail bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl.

Zapraszamy!