Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/muzeumwsi18/muzeumwsiopolskiej.pl/public_html/wp-content/themes/muzeumwsiopolskiej/single-mwp_events.php on line 39

BEZPŁATNE WARSZTATY EKOLOGICZNE

Ruszają zapisy na kolejne spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”


Spotkania będą realizowane w Muzeum Wsi Opolskiej w każdy poniedziałek przez cały miesiąc czerwiec.
Proponujemy dwie formy spotkań:

 Czym jest bioróżnorodność i kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych?
Lekcja przyrodnicza przeprowadzana w plenerze, wśród przepięknej zielonej roślinności oraz z wykorzystaniem cieku i stawu. Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się m.in.: Kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych? Gdzie ich szukać? Jak obserwować i rozpoznawać? Czym jest bioróżnorodność ekosystemów wodnych? Dlaczego jest dla nas tak ważna? Co jej zagraża i jak ją chronić? Jak wygląda czerpak hydrobiologiczny? Jak używać lornetki, atlasu, lupy.

Prowadzący: Agnieszka Mulawa

Miejsce: Zagroda „Nyska”/spacer przyrodniczy po terenie
Pomoce dydaktyczne: lornetki, czerpaki i inne.
Wiek uczestników: Dzieci i młodzież.
Termin: 30.05;13,20.06.2022 r. (poniedziałki)
Godz. 10.00-11.30, 12.00-13.30.
Czas trwania: ok 1,5 godz. 

 „Czy ryby lubią ciepłą wodę?”/”Lato i zima w życiu ryby”

Miejsce: sala audiowizualna w budynku głównym
Pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny i ekran/ściana. Zajęcia w sali w formacie konwersatorium – warsztat.
Wiek uczestników: Młodzież i osoby dorosłe.
Termin: 6,13,20,27.06.2022 r. (poniedziałki)
Godz. 12.00-13.00, 13.00-14.00, 14.00-15.00.
Czas trwania: 45 – 60 min.

Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Na spotkanie obowiązują zapisy, telefoniczne w godz. 8-15 pod nr telefonu: 77 457 23 49 wewn. wew. 114, 115, 214. Zapisy prowadzone będą do czwartku poprzedzającego termin zajęć do godziny 15:00.

Zajęcia odbywają się w maksymalnie 15 osobowych grupach. Jeśli do czwartku na spotkanie nie zostanie wpisana wymagana ilość uczestników, zajęcia zostaną odwołane lub przeniesione na inny termin o czym poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie w piątek do godz. 12.00.

Projekt jest realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/muzeumwsi18/muzeumwsiopolskiej.pl/public_html/wp-content/themes/muzeumwsiopolskiej/single-mwp_events.php on line 75