Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

wrzesień
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
październik
listopad
wrzesień
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
październik
listopad
12 stycznia-9 marca 2023

Bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych (dla mieszkańców województwa opolskiego)

edukacja

W ramach XXXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023 Muzeum organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe w wersji stacjonarnej i zewnętrznej, prowadzone przez twórców z Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych – 50 warsztatów dla około 1250 osób. Działania te przeznaczone są dla szerokiego grona osób – dzieci i młodzieży, dorosłych, emerytów i osób niepełnosprawnych.
Zajęcia będą odbywać się w terminie od 30 stycznia do 9 marca 2023 roku. Miejsce działań projektowych: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, szkoły, domy kultury, biblioteki i inne (wg propozycji). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest podjęcie się zobowiązania do wydelegowania 2 uczestników zajęć do udziału w konkursie organizowanym przez muzeum. O zakwalifikowaniu do działań projektowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia proszę nadsyłać poczta elektroniczną na adres bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl  lub telefonicznie pod numer 77 457 23 49 w. 120, 606 355 549 w terminie od 12.01.2023 roku.

Informacja o finansowaniu projektu - znaki graficzne partnerów.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Logo Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Partnerem projektu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.