Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

kwiecień
czerwiec
kwiecień
czerwiec
15 kwietnia-25 sierpnia 2024

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z MALOWANIA OPOLSKIEJ PORCELANY!!!

kultura

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje nabór osób dorosłych do udziału w bezpłatnych warsztatach malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające XIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. Utworzone zostaną trzy grupy złożone z 10 uczestników każda. Grupy będą uczestniczyć w pełnym cyklu szkoleniowym, złożonym z 12 warsztatów po 3 h każdy (łącznie 36 h).

Zdobniczki nauczać będą malowania porcelany we wzory opolskie, dopuszczalne będzie wyłącznie wykonywanie prac w ornamentyce opolskiej. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z pełnym cyklem technologicznym (przygotowanie farb, proces dekorowania, wypalanie prac). Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się w naczynia porcelanowe we własnym zakresie, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć. Wykonane prace zostaną wypalone w piecu ceramicznym należącym do Muzeum Wsi Opolskiej.

Warunki uczestnictwa

  1. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest podpisanie zobowiązania do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany, który odbędzie się 27 sierpnia 2024 roku.
  2. Niewywiązanie się z zobowiązania skutkuje obciążeniem uczestnika kosztami związanymi z przeprowadzonym szkoleniem (1/10 kosztów materiałów oraz prowadzącego).

Prowadzące zajęcia:  w chwili obecnej potwierdzony jest udział pani Agnieszki Okos oraz pani Sabiny Kurek. Nazwisko trzeciej prowadzącej zostanie ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Termin realizacji zajęć:

Od 15 kwietnia do 25 sierpnia 2024 roku, dokładne terminy do ustalenia z prowadzącymi podczas spotkań organizacyjnych

Miejsce

sala audiowizualna Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (nowy budynek recepcyjno-administracyjny)

Zapisy

Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 23 49 wew. 120, 606 355 549, e-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl