Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

lipiec
sierpień
wrzesień
lipiec
sierpień
wrzesień
4-27 sierpnia 2023

Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej

kultura

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany).

Warunki uczestnictwa

  1. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest podjęcie zobowiązania do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany, który odbędzie się 29 sierpnia 2023 roku.
  2. Zdobniczki nauczać będą malowania porcelany we wzory opolskie, dopuszczalne będzie wyłącznie wykonywanie prac w ornamentyce opolskiej. Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.

Terminy

  • 4-6.08.2023, godz. 9.00-13.00/ prowadząca Alina Wypchło;
  • 11-13.08.2023, godz. 9.00-13.00 / prowadząca Stefania Topola;
  • 18-20.08.2023, godz. 9.00-13.00 / prowadząca Agnieszka Okos;
  • 25-27.08.2023, godz. 9.00-13.00 / prowadząca Teresa Ozimek.
Miejsce

sala audiowizualna Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (nowy budynek recepcyjno – administracyjny)

Zapisy

Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 23 49 wew. 120, 606 355 549, e-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl.

Informacja o finansowaniu projektu - znaki graficzne partnerów.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.