Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

2 maja-31 grudnia 2023

„Kultura Dostępna”: Abecadło śląskiej wsi – wycieczka dla dociekliwych

edukacja

Informacje o zadaniu

„Abecadło śląskiej wsi…” ma na celu popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego. Zadanie ma charakter inkluzywny, otwarty na potrzeby różnorodnej publiczności, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach „Abecadła…” zaplanowano:

  1. Współpracę z lokalnym środowiskiem, w tym: z rodzinami z dziećmi, osobami niewidomymi i słabowidzącymi, Głuchymi oraz osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
  2. Projektowanie działań zgodnie z zasadami dostępności, przy wsparciu społecznego zespołu eksperckiego.
  3. Integrację społeczną zwiedzających, w tym: turystów indywidualnych i grup zorganizowanych (uczestników z niepełnosprawnościami).
  4. Przeszkolenie pracowników z obsługi turystów z niepełnosprawnościami.
  5. Upowszechnianie dóbr kultury regionalnej poprzez „zabawę” – uczestnictwo w warsztatach/grze terenowej.

Finansowanie

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.