Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

kwiecień
czerwiec
kwiecień
czerwiec
9-30 grudnia 2022

Kultura i tradycja łączą

kultura

Znaki graficzne informujące o finansowaniu projektu polsko-czeskiego.

Projekt ma na celu rozwój współpracy społeczności lokalnej i dzielenie się dobrymi praktykami

pomiędzy przedstawicielami społeczności z obu stron granicy, w tym promowanie integracji obszaru transgranicznego, w odniesieniu do wspólnej kultury i tradycji.

W ramach projektu odbędzie się spotkanie wyjazdowe (warsztaty) przedstawicieli z terytorium Czech na terytorium polskiego partnera, a także wspólne spotkanie członków społeczności po czeskiej i polskiej stronie granicy w związku z działaniami w zakresie tradycji i folkloru obu podmiotów partnerskich. Integralną częścią projektu jest stworzenie związanych z nim wspólnych materiałów i elementów promocyjnych.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Bystrzyckiego.

Strona internetowa projektu: https://pl.cz-pl.eu/

Prezentacja „Kultura i tradycja łączą” (4,91 MB, PDF)