Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

kwiecień
czerwiec
kwiecień
czerwiec
30 stycznia-31 marca 2023

Marszałkowskie Talenty 2023

W imieniu organizatora przypominamy o naborze wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku 2023.
Nabór będzie trwał od 1-28 lutego br. Kwota przyznanego stypendium wynosi 7 600,00 zł. Realizowane w ramach stypendiów przedsięwzięcia powinny mieć charakter twórczy, co oznacza, że przedmiotem stypendium nie może być działanie organizacyjno-produkcyjne, np. druk książki, nagranie i wyprodukowanie płyty.
Wnioski można składać w następujących dziedzinach:
1) stypendia na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną:
a) muzyka,
b) sztuki wizualne,
c) taniec,
d) literatura,
e) teatr,
f) film,
g) twórczość ludowa,
2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury:
a) edukacja i animacja kulturalna,
b) wspieranie rozwoju kadr kultury,
3) stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.