12-27 stycznia 2023

Nabór na wolne stanowiska pracy

RZEMIEŚLNIK

✅ wykształcenie średnie zawodowe lub zawodowe,
✅
doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania robót konserwatorskich, budowlanych i remontowych oraz przy pracach rozbiórkowych drewnianych budynków,
✅
dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości,
✅
posługiwanie się narzędziami ręcznymi i sprzętem mechanicznym (między innymi w pracach do obróbki drewna, pracach remontowych i budowlanych).

Całe ogłoszenie znajduje się na stronie BIP  link TUTAJ!

✅ studia wyższe magisterskie o profilu: Etnografia, Etnologia, Architektura, Konserwatorstwo i Muzealnictwo lub Ochrona Dóbr Kultury,
✅ doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu czynności związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami dot. badania, popularyzacji i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego – co najmniej 5 lat (m.in.: przedsiębiorstwa, urzędy, uczelnie itp.) lub doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach kultury na stanowiskach zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami dot. badania, popularyzacji i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego – co najmniej 3 lata.

Zapraszamy do składania dokumentów.