Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

czerwiec
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
sierpień
czerwiec
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
sierpień
10-28 lutego 2023

TECHNIKA ESTRADOWA – JARMARK WIELKANOCNY (UWAGA: ZMIANA)

kultura

UWAGA: ZMIANA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ, JARMARK WIELKANOCNY 2 KWIETNIA 2023 – technika estradowa.

 Szanowni Państwo,

w związku z organizacją Jarmarku Wielkanocnego, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych obejmujących realizację techniki estradowej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Przedmiot zamówienia:

SCENA:

 • Atestowana scena o wymiarach minimum 11×9 m., wraz z zadaszeniem, z zasłoniętymi bokami, wyposażoną w schody (z boku oraz przodu sceny),
 • Garderoba ( namiot z zamykanymi bokami, o wymiarach co najmniej 5x6m, w wyposażeniu dodatkowo,
 • 3 stoły festynowe z ławami, 5 wieszaków na garderobę oraz duże lustro)

Nagłośnienie:

 • 2 cyfrowe konsolety mikserskie Frontowa i Monitorowa
 • System nagłośnienia wyrównany liniowo składający się z dwóch podwieszanych gron po 6 głośników plus grupy minimum 6 sztuk sub basów na 18 calowych głośnikach i 2 sztuk głośników pokrywających dźwiękiem pole bezpośrednio pod sceną typu front fill.
 • Co najmniej 6 jednakowych monitorów scenicznych.
 • System dźwiękowy powinien być wyprodukowany przez renomowaną i znaną firmę i być kontrolowany zalecanym przez producenta procesorem głośnikowym i zasilany dedykowanymi do systemu wzmacniaczami.
 • Mikrofony na statywach 10-12 w tym 4 mikrofony pojemnościowe. Wejścia liniowe do instrumentów, urządzenia do odtwarzania muzyki (podkładów)
 • System powinien być w stanie pokryć nagłaśniany teren o długości 50m i szerokości 40m ciśnieniem akustycznym co najmniej 110 dB SPL.
 • Dodatkowy mały zestaw nagłaśniający, do wydarzenia w innym miejscu (w jednym z obiektów muzealnych) 2-4 kolumny na statywach + 4-6 mikrofony na statywach

 Oświetlenie:

 • Ledowe światło sceniczne. Z możliwością ustalenia szczegółów w trakcie zawierania umowy.
 • 10 ruchomych głów typu wash
 • 6 ruchomych głów typu spot
 • 8 parów ledowych

UWAGA! Impreza obywa się  w czasie dnia, w świetle dziennym. Istotne jest przede wszystkim żeby doświetlić scenę białym światłem

Termin i miejsce wykonania:

 1. Termin składania ofert 28.02.2023. do godz.15.00. Montaż sceny w dniu 1.04.2023. – 100% gotowość do użytkowania sceny oraz sprzętu nagłaśniającego, a także obsługi sprzętu podczas  Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum Wsi Opolskiej – 2.04.2023 r. od godz. 9.00.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: teren Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174.

Informacje dodatkowe:

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zleceniodawcę, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Wynajmowany sprzęt tj.: scena wraz ze sprzętem nagłośniającym musi posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa.
 3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena oraz doświadczenie w realizacji przedstawionego przedmiotu zamówienia.
 4. Zespół Pieśni i Tańca, orkiestra dęta, chóry, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne, konferansjer, (na chwilę obecną brak riderów technicznych wykonawców).
 5. Sposób rozliczania i termin płatności – przelew po wykonaniu usługi. Termin: do 14 dni po dostarczeniu do Muzeum prawidłowo wystawionej
 6. Informacja o wyborze oferenta zostanie przekazana do 3 marca 2023 r., do godz. 15.00
 7. UWAGA! Muzeum posiada miejsce poboru energii w postaci gniazda 32 A. Oferent przy składaniu oferty zobowiązany jest określić potrzebną mu moc do dobrej pracy sprzętu, w celu  oszacowania przez organizatora wszystkich  warunków technicznych  niezbędnych do realizacji imprezy.

KONTAKT W SPRAWIE:

Krystian Czech
krystian.czech@muzeumwsiopolskiej.pl
77 457 23 49, wew. 215