Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

kwiecień
czerwiec
kwiecień
czerwiec

VIII Konkurs Sztuki Ludowej „Stworzone, by cieszyć. Rzeźba i zabawka”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w VIII Konkursie Sztuki Ludowej „Stworzone, by cieszyć. Rzeźba i zabawka”.
Jest to projekt dwuletni, którego ideą jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego rzeźbiarstwa i zabawkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej.

Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego. Projekt jest kontynuacją koncepcji, która swoją pierwszą odsłonę miała w 2000 roku i od tego czasu cyklicznie jest powtarzana. Konkursy dotyczą różnych dziedzin twórczości ludowej, pozwalają na ukazanie ich różnorodności oraz na wzbogacenie zbiorów Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

Przedsięwzięciu będą towarzyszyć warsztaty zabawkarskie oraz spektakl plenerowy. Podsumowaniem zadania będzie ekspozycja prezentująca nagrodzone i wybrane przez jury prace, wizerunek nagrody Grand Prix zostanie użyty do stworzenia puzzli.

Termin: lipiec 2023 – wrzesień 2024

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miasta Częstochowa.

Do pobrania:
Ankieta dotycząca życiorysu artystycznego KSL
Karta zgłoszenia KSL
regulamin 2023