Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/muzeumwsi18/muzeumwsiopolskiej.pl/public_html/wp-content/themes/muzeumwsiopolskiej/single-mwp_events.php on line 39

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

wydarzenie archiwalne

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że w bieżącym roku będziemy realizować ósmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. W jego ramach odbędą się dwa konkursy: XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022 i XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany, dwie stacjonarne oraz dwie internetowe wystawy pokonkursowe, poświęcone tematyce zdobienia jaj wielkanocnych i malowaniu porcelany opolskiej, które prezentowane będą w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i na stronie internetowej. Jako działania wzmacniające przewidujemy przeprowadzenie darmowych – mobilnych i stacjonarnych – warsztatów dla dorosłych z zakresu zdobienia jaj wielkanocnych i malowania opolskiej porcelany.

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz pisania pisanek na Śląsku Opolskim (2020) a także wytworów innych tradycyjnych technik zdobienia jaj wielkanocnych: oklejania sitowiem, trawienia kwasem) oraz unikalnej umiejętności przenoszenia wzoru z kroszonki na opolską malowaną porcelanę (wpisanej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2019 roku). W celach promocyjnych planujemy wykonanie dwóch wielkich makiet kroszonek z żywicy poliuretanowej, które zamierzamy ulokować w gminach Izbicko i Tarnów Opolski. Jeżeli uda się pozyskać wystarczające środki finansowe, to planowane jest również przygotowanie wydawnictwa w języku Breille’a poświęconego zdobieniu jaj wielkanocnych i porcelany opolskiej.

Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/muzeumwsi18/muzeumwsiopolskiej.pl/public_html/wp-content/themes/muzeumwsiopolskiej/single-mwp_events.php on line 75