Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

kwiecień
czerwiec
kwiecień
czerwiec
8-19 maja 2023

XXXVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Majówka w skansenie 8-19.05.2023

edukacja

Informacje o konkursie

W dniach 8-19 maja 2023 r. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza
dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat z terenów województwa opolskiego (wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym podopiecznych placówek z oddziałami integracyjnym lub placówek specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej)
oraz osoby dorosłe od 19 do 24 roku życia z terenów województwa opolskiego (uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniów szkół specjalnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej),
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Organizator spodziewa się autorskich prac o wysokich walorach artystycznych, będących wynikiem samodzielnej, twórczej pracy uczestników, zrealizowanej w terenach ekspozycyjnych Muzeum w ramach pleneru artystycznego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w ramach wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

W dniach 8-19 maja 2023 r. w ekspozycji muzealnej studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego świadczyć będą pomoc merytoryczną, w formie konsultacji artystycznych, skierowaną do uczestników konkursu.

Lista laureatów

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości dnia 26 maja 2023 r. na stronie Organizatora (www.muzeumwsiopolskiej.pl).

Wernisaż

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu pokonkursowej wystawy dnia 3 czerwca 2023 r., o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174, Opole).   

 

Organizatorem konkursu pt. Majówka w skansenie 2023. Kolor w pejzażu wiejskim jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.