Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

kwiecień
czerwiec
kwiecień
czerwiec
7-27 sierpnia 2023

Zapraszamy do składania ofert handlowych na Targi Miodów i Rękodzieła!

W terminie od 7 do 27 sierpnia br. czekamy na oferty handlowe, na ostatnią w tym sezonie udostępniania imprezę plenerową!

❗Impreza ta organizowana będzie w dniu 1 października br. w godz. 10.00 -17.00 na terenie naszego Muzeum.

❗Uwaga: Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w imprezie oraz Karty Zgłoszenia będą przekazywane w terminie od 28 sierpnia do 1 września br.

WARUNKI UCZESTNICTWA 👇

✅ Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym wyżej terminie (oferty przesłane poza określonym terminem nie będą rozpatrywane!).
✅ Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię (max. 2 zdjęcia, bądź link do strony www, Facebook ect.)
✅ Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą sprzedawać swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum.
✅ Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o rodzaju sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz lokalizacji stoisk handlowych (nie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń).
✅ Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa.
✅ W trosce o wysoki poziom oferty handlowej, do sprzedaży dopuszczane będą jedynie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (handmade), czyli wyroby, które powstały w sposób nieprzemysłowy. Nie będą natomiast dopuszczane towary i artykuły z importu z Chin oraz wyroby masowej produkcji i z tworzyw sztucznych.
✅ Po zapoznaniu się z całą nadesłana do Muzeum ofertą, organizator dokona wyboru stoisk handlowych do udziału w imprezie oraz poinformuje wystawców (drogą mailową lub telefoniczną) czy ich produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy. Informacje te zostaną przekazane w terminie od 28 sierpnia do 1 września br.
✅ Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, wystawca otrzyma droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN.
✅ Udział w imprezie należy niezwłocznie potwierdzić, uzupełniając i odsyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.
✅ Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze, powierzchnia stoiska własnego podczas imprezy obejmuje maksymalnie 6 m długości oraz 3 m szerokości. Nie ma możliwości wynajmu dwóch stoisk – w dwóch różnych miejscach.
✅ Dbając o dobry wizerunek przedsięwzięcia, wystawca zobowiązany jest uczestniczyć w całości imprezy. Zamknięcie stoiska uczestnika przed zakończeniem imprezy jest niedopuszczalne.
✅ Wystawca ma obowiązek odjechać samochodem z terenu Wydarzenia do godz. 9:30 na wyznaczony przez organizatora parking, który znajduje się poza terenem Muzeum Wsi Opolskiej. W przypadku spóźnienia samochód nie będzie miał możliwości wjazdu na teren Muzeum. Na ekspozycję można ponownie wjechać dopiero po zakończeniu imprezy tj. po godz. 17:00.

✅ Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad oraz REGULAMINU, nie będą mieli możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach.

Odpłatność za udostępnienie terenu pod działalność handlową

  • stoisko własne wystawcy 50,00 zł /m2 (+ 23% VAT)
  • markiza 100,00 zł (+ 23% VAT)

Uwaga: dodatkowa opłata za śmieci pozostawione na terenie Muzeum Wsi Opolskiej oraz opłata za korzystanie z przyłącza elektroenergetycznego, podlega indywidualnym wyliczeniom (karta uczestnictwa).

 

❗W sprawach organizacyjnych dotyczących imprezy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

✔sprawy dot. programu imprezy: Ewa Olbryt tel. 774572349 wew. 115, w dni robocze w godz. 9:00-14:00;
✔sprawy dot. stoisk handlowych: Anna Bannert tel. 774572349 wew. 114, w dni robocze w godz. 9:00-12:00;
✔sprawy dot. działań edukacyjnych i wolontariatu: Agnieszka Pawelczyk tel. 774572349 wew. 214 w dni robocze w godz. 9:00-14:00;
✔obsługa techniczna, muzyczna i promocyjna Krystian Czech tel. 774572349 wew. 215 w dni robocze w godz. 9:00-14:00;

✔sprawy dot. rozstrzygnięcia XII Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany, Bogdan Jasiński, tel. 774572349 wew. 120 w dni robocze w godz. 9:00-14:00.