XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 2023

Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany).

Warunki uczestnictwa

  1. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest podjęcie zobowiązania do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany, który odbędzie się 29 sierpnia 2023 roku.
  2. Zdobniczki nauczać będą malowania porcelany we wzory opolskie, dopuszczalne będzie wyłącznie wykonywanie prac w ornamentyce opolskiej. Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.

Terminy

  • 4-6.08.2023, godz. 9.00-13.00/ prowadząca Alina Wypchło;
  • 11-13.08.2023, godz. 9.00-13.00 / prowadząca Stefania Topola;
  • 18-20.08.2023, godz. 9.00-13.00 /prowadząca Agnieszka Okos;
  • 25-27.08.2023, godz. 9.00-13.00 / prowadząca Teresa Ozimek.
Miejsce

sala audiowizualna Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (nowy budynek recepcyjno – administracyjny)

Zapisy

Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 23 49, 606 355 549, e-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl.

XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany - podsumowanie

Pierwsze próby dekorowania opolskiej porcelany przeprowadzono w latach 1963-1964. Stefania Okos i Róża Żymełka próbowały ozdabiać porcelit natryskiwany farbami naszkliwnymi w sposób podobny do wykonywania kroszonek, czyli za pomocą drapania. Z czasem do uczestnictwa w tych doświadczalnych, nowatorskich próbach została zatrudniona Gertruda Mateja. Praca ta miała charakter chałupniczy. W trakcie procesu technologicznego powstawało jednak dużo odpadów (odpryski wysuszonej farby) a w powietrzu, w wyniku wyskrobywania unosiło się sporo szkodliwych pyłów, ponieważ farby były produkowane na bazie ołowiu.

Dalszy etap rozwojowy w malowaniu opolskiej porcelany nastąpił w drugiej połowie lat 60. XX wieku, kiedy to szkliwioną, białą powierzchnię naczyń zdobniczki zaczęły malować przy użyciu stalówki z obsadką. Do wykonania konturów kompozycji stosowano zazwyczaj koloru czarnego, rzadziej brązowego.

Od 2016 roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizowane są cykle zajęć warsztatowych ze zdobienia opolskiej porcelany. Mają one na celu W tym roku prowadziły je cztery uznane opolskie malarki porcela­ny: Teresa Ozimek, StefaniaTopola, Agnieszka Okos i Alina Wypchło. Oprócz przekazania wiedzy z zakresu logistyki zajęć, twórczynie udzielały uczestnikom podstawowych oraz bardziej szczegółowych informacji na temat sporządzenia farb naszkliwnych (surowce, materiału, możliwości pozyskania), narzędzi niezbędnych do dekorowania, surowców służących do ozdabiania (baza materiałowa – gdzie zakupić).  Omówione zostały zagadnienia związane z techniką malarską,

W zajęciach uczestniczyło około 250 osób. Kilkanaście osób z tego grona wzięło udział w przewodzie konkursowym.

XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany odbył się w dniu 29 sierpnia 2023 roku. Wzięło w nim udział 34 uczestników, pochodzących wyłącznie z województwa opolskiego. Przewód został przeprowadzony w sali audiowizualnej budynku administracyjno-biurowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W otwarciu imprezy udział wzięli: dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza oraz koordynator projektu Bogdan Jasiński. Po dokonaniu wpisu na listę uczestników każda z osób losowała zestaw porcelany do zdobienia – filiżankę ze spodkiem, kubek ze spodkiem lub duży płaski talerz. Farby naszkliwne używane przez uczestników przewodu konkursowego zostały przygotowane przez Małgorzatę Mateję i Stefanię Topolę. Podczas konkursu pojawili się przedstawiciele lokalnych massmediów: pracownicy Radio Opole, Radio Doxa i TVP3 Opole, którzy nagrali krótkie relacje z jego przebiegu. Czas trwania przewodu konkursowego wynosił osiem godzin. W jego trakcie twórcy udekorowali naczynia a następnie przekazali je pracownikowi muzeum. Prace ułożono na stołach, gdzie uległy podsuszeniu. W ciągu następnych dwóch dni pani Alicja Kwiatkowska załadowała porcelanę do pieca ceramicznego, będącego własnością muzeum i przeprowadziła jej wypał. Wypalone dzieła, po wystudzeniu pieca, wyładowano i przewieziono z powrotem na salę audiowizualną.

W dniu 2 września 2023 roku zebrało się jury złożone ze śląskich etnografów i specjalistów tematu. W obradach udział wzięli: Alicja Kwiatkowska (były kierownik działu zdobienia porcelany w opolskiej Cepelii), Julita Ćwikła (etnograf z Muzeum w Raciborzu), Izabela Jasińska (etnograf z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu), Joanna Kurbiel (etnograf z Mu­zeum Etnograficznego we Wrocławiu), Stefania Topola (honorowy prezes Opolskiego Oddziału Stowarzy­szenia Twórców Ludowych, najwybitniejsza opolska zdobniczka porcelany) i Bogdan Jasiński (etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu). Jako podstawowe kryteria oceny prac przyjęto: technikę wykonania, układ kompozycji i zgodność wzornictwa z tradycyjnymi motywami.

Jak co roku większość prac konkursowych prezentowała bardzo wysoki i wyrównany poziom. Wpływ na to miały zapewne bezpłatne warsztaty jak i dodatkowe zajęcia odbywające się cztery razy w miesiącu w Mu­zeum Wsi Opolskiej w Opolu. Bierze w nich udział około 63 osoby. Sześć spośród nich zdobyło w tegorocznym konkursie nagrody i wyróżnienia.

Jury przyznało łącznie 5 nagród i 12 wyróżnień. Większość uczestników konkursu ozdobiła naczynia w wielobarwne kompozycje roślinne: mniej lub bardziej fantazyjne kwiaty i wici wzbogacone niekiedy o motywy zoomorficzne: biedronki, ptaki, motyle, ślimaki. Joanna Krok-Alberska wykonała pracę monochromatyczną (konturową) w kolorze czarnym a Stanisława Piasecka w dwóch kolorach: zielonym i czarnym.

Małgorzata Mateja  udekorowała talerz w bardzo przejrzystą kompozycję. Centralnie namalowała pięć niebieskich kwiatów i pięć większych czerwonych półkwiatów otoczonych półkolistymi szlaczkami. Całość tej kompozycji otoczona jest dokolnym wąskim szlaczkiem, powyżej którego biegnie szeroki dookolny ornament. Przy krawędzi talerza twórczyni namalowała wąski szlaczek.

Teresa Ozimek stworzyły na filiżankach podobne w formie i kolorystce kompozycje, w których pośrodku namalowały dookolny szeroki ornament roślinno-kwiatowy w pięknych, pastelowych barwach. Przy brzegach poprowadziły pojedyncze szlaczki w postaci listków i nie­bieskich kwiatów. Obie twórczynie malują niektóre kwiaty uzyskując efekt zbliżony do fladrowania – spływania, przenika­nia się kolorów. Ewa Giemza namalowała na filiżance ze spodkiem bardzo przejrzystą i wyrazista kolorystycznie kompozycję kwiatowo-roślinną z  czterema niebieskimi, czterema czerwonymi i dwoma czerwonymi kwiatami otoczonymi zielonymi wiciami i liśćmi. Przy brzegach poprowadziła szlaczki złożone z niebieskich kwiatków i zielonych listeczków.

Bardzo duży i czytelny ornament kwiatowy w niepowtarzalnej, pastelowej kolorystyce namalowała na kubku ze spodkiem Sabina Kurek. Efekt ten uzyskuje dzięki umiejętnemu nakładaniu na powierzchnię naczynia cienkiej warstwy farby. Podczas zdobienia zastosowała technikę cieniowania. Joanna Krok-Alberska po raz pierwszy znalazła się w gronie laureatów konkursu. Namalowała na talerzu bardzo ładną monochromatyczną kompozycję (czarny kolor) z umieszczonym centralnie ornamentem roślinno-kwiatowym oddzielonym szlaczkiem od czterech odrębnych wzorów, za którymi namalowany jest kolejny szlaczek. Ornamentyka i kolorystyka nawiązuje pośrednio do dzieł twórczyń z lat 70. i 80. XX wieku.

Bardzo interesująco prezentuje się praca Stanisławy Piaseckiej. Namalowała ona na talerzu gęsty dwubarwny, czarno-zielony ornament o zgeometryzowanej formie, zachowując przy tym tradycyjne roślinno-kwiatowe wzornictwo. Całość do złudzenia przypomina wzór tworzony przez koronczarki. Tonacja zastosowanych przez Ewę Sumlińską barw jest wielokolorowa i bardzo żywa, kompozycja bardzo czysta i przejrzysta. Spośród wzorów namalowanych na talerzu zwraca uwagę charakterystyczny zbliżony kształtem do połowy łódki motyw kwiatowy.

Renata Janik ozdobiła talerz w gęsty i zwarty ornament kwiatowo-roślinny z typowym dla niej trójkątnymi zakończeniami części kwiatów. Przy brzegu poprowadzony został szeroki szlaczek.

Sandra Ejsmont przyozdobiła filiżankę ze spodkiem w duże, ładne, czytelne kompozycje kwiatowo-roślinne, złożone z czerwonych oraz niebieskich i jasnoniebieskich kwiatów. Przy brzegach namalowała szlaczki z dużymi bardzo charakterystycznymi jasnoniebieskimi kwiatkami i zawiniętą w formie fali wicią roślinną. Twórczyni po raz pierwszy uczestniczyła w konkursie.

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się w dniu 1 października 2023 roku, w budynku spi­chlerza z Grudyni Wielkiej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trakcie imprezy plenerowej Targi Miodu i Rękodzieła.  Nagrody finansowe w kwocie 3500 zł zostały ufundowane z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe nagrody w kwocie 700 zł zostały ufundowane przez Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przy wręczeniu nagród obecni byli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Helena Wojtasik, prezes honorowy Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Stefania Topola i koordynator projektu Bogdan Jasiński. Po rozdaniu nagród otwarta została mobilna wystawa pokonkursowa, eksponowana do 16 października 2023 roku w Opolu, a później w Strzelcach Opolskich, Gogolinie, Kędzierzynie-Koźlu, Prudniku. Wszystkie wykonane podczas konkursu prace przeszły na wła­sność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Laureaci nagród i wyróżnień w XII Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany

Nagroda główna

Teresa Ozimek

Mieszka w Kosicach. Znana opolska twórczyni ludo­wa średniego pokolenia. Najbardziej utytułowana lau­reatka wojewódzkiego konkursu malowania porcelany. Wyjątkowo utalentowana zdobniczka. Zdobnictwa uczy­ła się w prywatnej pracowni. Przez kilka lat pracowała w opolskiej „Cepelii”, gdzie doskonaliła swoje umiejętno­ści pod nadzorem uznanych twórczyń oraz kierownicz­ki pracowni porcelany Alicji Kwiatkowskiej. Jako jedna z pierwszych artystek otworzyła prywatną firmę zajmują­cą się zdobieniem porcelany. Jej wytwory charakteryzuje znakomita technika: doskonała i bardzo precyzyjna kre­ska oraz przejrzystość i wielobarwność kompozycji. Przy malowaniu stosuje cieniowanie, co daje piękny efekt wi­zualny. Należy do STL. Nagrody: Nagroda główna – 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2023; I nagroda – 2012, 2014, 2017; II nagroda – 2021; III nagroda – 2022; wyróżnienie – 2019.

I Nagroda

Sabina Kurek

Zamieszkała w Laskowicach. Bardzo utalentowana zdob­niczka porcelany młodego pokolenia. Malowania uczyła się u Leokadii Trebel a kompozycji u Małgorzaty Mateji. Prace jej charakteryzuje znakomita pastelowa kolorysty­ka i przejrzysta, lekka kompozycja. Doskonale opanowała technikę cieniowania. Nagrody: Nagroda główna – 2014; I nagroda – 2023; II nagroda – 2013, 2015, 2018, 2019; III nagroda – 2017; wyróżnienie – 2016, 2020, 2022.

II Nagroda

Ewa Giemza

Mieszkanka Prudnika. Utalentowana artystka młodego pokolenia. Zdobienia porcelany zaczęła się uczyć w 2017 roku od opolskiej twórczyni Agnieszki Okos. W późniejszym czasie uczestniczyła w warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu prowadzonych przez uznane zdobniczki: Małgorzatę Mateję i Stefanię Topolę. Wiedzę pogłębiała korzystając z literatury i ikonografii tematu. Obecnie bierze udział w comiesięcznych spo­tkaniach malarek opolskiej porcelany, odbywających się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Artystka bardzo utalentowana pod względem plastycznym. Jej prace charakteryzują piękna, oszczędna i subtelna kolorystyka z dominantą koloru niebieskiego oraz ładne i czytelne kompozycje. Należy do grona twórczyń stosujących pa­stelową gamę barw i ciekawe cieniowanie. Należy do STL. Nagrody: II nagroda – 2023; III nagroda – 2019, 2022; wyróżnienie – 2020, 2021.

III Nagroda

Małgorzata Mateja

Mieszka w Staniszczach Małych. Najbardziej rozpoznawalna i jedna z najlepszych zdobniczek porcelany na Opolszczyźnie. Od początku lat 80. XX wieku aż do 2007 roku zatrudniona w opolskiej „Cepelii”. Techniki uczyła się od uznanych, starszych twórczyń: Ma­rii Kobyłki, Stefanii Topoli, Marii Rudzik i wielu innych. Uczestniczka i lau­reatka wielu konkursów malowania porcelany organizo­wanych w opolskiej „Cepelii”. Od wielu lat współpracuje z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy organizacji warsz­tatów malowania opolskiej porcelany. Wypracowała własny niepowtarzalny styl z pięknymi, czytelnymi kompozycjami, w których dominują duże, piękne wzory kwiatowe. W kolorystyce obecnej na jej wytworach przeważają barwy: niebieska, czerwona i fio­letowa (purpura). Jej rysunek charakteryzuje lekkość kreski. Należy do STL, od 2014 roku wiceprezes opolskiego oddziału tej organizacji. Uczestniczka wielu imprez folklorystycznych i targów sztuki ludowej w kraju i zagranicą. Nagrody: Nagroda główna: 2019, 2021; I nagroda – 2015, 2018, 2022; II nagroda – 2017, 2020; III nagroda – 2012, 2013, 2014, 2016, 2023.

Wyróżnienie
Sandra Ejsmont

Zamieszkała w Opolu. Jedna z twórczyń młodszego pokolenia. W 2012 roku zatrudniła się w pracowni zdobienia porcelany opolskiej  prowadzonej przez Ewę Żołnę, gdzie przepracowała pół roku. Tam nauczyła się podstaw malowania. Prace ozdabia w duże, czytelne ornamenty roślinno-kwiatowe, zbliżone do wzornictwa stosowanego w latach 70. XX wieku. Po dziesięciu latach przerwy wzięła udział w warsztatach organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody: wyróżnienie – 2022, 2023.

Renata Janik

Mieszkanka Szczedrzyka.  Pierwsze próby malarskie podjęła w 2018 roku. Niedługo później zaczęła pobierać nauki u opolskiej twórczyni Anny Kośnej. Tam opanowała podstawy techniki malowania oraz tworzenia kompozycji. W 2018 roku po raz pierwszy wzięła udział w konkursie malowania porcelany. Od pewnego czasu działa w grupie zdobniczek, spotykających się na warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej. Swoje prace prezentowała na targach i jarmarkach organizowanych w Muzeum. Wyroby ozdabia w bardzo rozpoznawalny ornament kwiatowy w kształcie zbliżony do trójkąta. Nagrody: wyróżnienie – 2022, 2023.

Joanna Krok-Alberska

Zamieszkała w Opolu. Malowaniem porcelany zainteresowała się w 2018 roku. Jedna z twórczyń młodszego pokolenia. Wówczas po raz pierwszy wzięła udział w działaniach wzmacniających organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie pobierała nauki od najwybitniejszej opolskiej zdobniczki – Stefanii Topoli. W 2019 roku wspólnie z Magdalena Kokocińską założyły grupę początkujących twórczyń, która cztery razy w miesiącu spotyka się na warsztatach w Muzeum. Tam też doskonaliła swój warsztat. Wykonane prace są wypalane w piecu znajdującym się w budynku muzealnym. W twórczości tej artystki jest zauważalny znaczny progres. Maluje ciekawe kompozycje wielobarwne i monochromatyczne. Nagrody: wyróżnienie – 2022, 2023.

Stanisława Piasecka

Mieszka w Niemodlinie. W 1991 roku zdała egzamin na malarkę porcelany  do opolskiej „Cepelii”. Tam początkowo pobierała nauki u Alicji Kwiatkowskiej. Następnie przez blisko dziesięć lat pracowała jako chałupnik. W latach 2009-2019 zdobiła porcelanę w pracowni Ewy Żołny. Wykonała szereg indywidualnych zamówień dla znanych postaci ze świata polityki: Jolanty Kwaśniewskiej, Bronisława Komorowskiego, Lecha Wałęsy. Uczestniczyła w projekcie propagujących malowanie na porcelanie w szkołach w Niemodlinie. Nagrody: wyróżnienie – 2021, 2022, 2023.

Ewa Sumlińska

Mieszkanka Ochodzy. Jedna z młodszych i wyjątkowo utalentowanych uczestniczek konkursu. Malowania por­celany uczyła się samodzielnie, korzystając z uwag znanej zdobniczki Agnieszki Okos. Od kilku lat prowadzi działal­ność artystyczną. Jest członkinią fundacji „Opolskie dzio­uchy”, gdzie promuje zdobnictwo porcelany. Organizuje warsztaty malowania porcelany dla dzieci i dorosłych. Twórczyni wypracowała własny, bardzo charakterystycz­ny duży wzór kwiatowy z dominantą niebieskiego kwia­tu o kształcie zbliżonym do połówki łódki. Maluje prace w piękne, żywe kolory z przewagą odcieni czerwieni, po­marańczy i żółci. Są one starannie wypracowane i znako­micie wykonane pod względem technicznym. Często wy­korzystuje motyw zoomorficzny w formie kota. Nagrody: wyróżnienie – 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023.

Katarzyna Szpakowska

Zamieszkała w Opolu. W 2022 roku wzięła udział w warsztatach malowania porcelany opolskiej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Pobierała nauki u twórczyni Małgorzaty Mateja. W 2023 roku uczy się zdobienia u Małgorzaty Mateja w projekcie „Mistrz-uczeń” realizowanym przez „Fundację Dla Dziedzictwa”, gdzie doszkala się w technice i kompozycji. W 2023 roku również uczestniczyła w warsztatach w Muzeum. Prace ozdabia w duże kwiaty o kwadratowych lub okrągłych płatkach. Na jej naczyniach dominują kolory: niebieski, czerwony, żółty i pomarańczowy. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody w konkursie: wyróżnienie – 2023.

Gabriela Waliczek

Mieszka w Domecku. Znana opolska twórczyni ludowa średniego pokolenia. W 2016 roku wzięła udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Techniki i kompozycji uczyła się u Stefanii Topoli i Małgorzaty Mateji, podpatrywała prace innych twórczyń. Wiele prac przyozdobiła w domu. Od 2019 roku wspólnie z córką uczestniczy w grupie malarek porcelany, spotykających się regularnie w Muzeum. Prowadzi działalność gospodarczą, w tym celu zakupiła piec do wypału ceramiki, Prezentuje swoje prace na jarmarkach i targach w Muzeum oraz w Internecie. Nagrody: wyróżnienie – 2022, 2023.

Joanna Wąs-Mostowska

Mieszkanka Opola. W latach 2021-2023 brała udział w warsztatach malowania opolskiej porcelany w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Od zeszłego roku uczestniczy w grupie warsztatowej funkcjonującej przy Muzeum, gdzie doszkala się w technice i kompozycji. Tworzy czytelne kompozycje o dużych kwiatach, przeważnie w odcieniach niebieskiego i czerwonego. Liście ozdabia w dwóch odcieniach zieleni. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody w konkursie: wyróżnienie – 2023.

 Alina Wypchło

Mieszka w Ligocie Książecej. Uznana malarka porcelany średniego pokolenia. Przez kilka lat była zatrudniona w opolskiej „Cepelii”, gdzie uczyła się zdobnictwa porcelany od uznanych twórczyń i pod nadzorem kierownik pracowni Alicji Kwiatkowskiej. Uczestniczka i laureatka konkursów malowania porcelany organizowanych w opolskiej „Cepelii”. Brała udział w wielu pokazach, warsztatach zdobienia porcelany w kraju i zagranicą. Prowadzi prywatną działalność artystyczną. Tworzy kompozycje roślinne, malowane z duża lekkością – jakby od niechcenia. Kwiaty mają smukłe kształty, niekiedy w kompozycjach widać nadmiar ornamentów. Artystka często maluje na wytworach elementy zoomorficzne w postaci różnych owadów i ślimaków. Należy do STL. Nagrody: Nagroda główna – 2017; III nagroda – 2021; wyróżnienie – 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022

Debiut roku

Agnieszka Hulkiewicz

Zamieszkała w Opolu. Uczestniczyła w warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w latach 2022-2023. W 2023 roku uczy się zdobienia u Małgorzaty Mateja w projekcie „Mistrz-uczeń” realizowanym przez „Fundację Dla Dziedzictwa”, gdzie doszkala się w technice i kompozycji. Maluje w ciemnych tonacjach kolorów, przeważnie niebieskiego, czerwonego, pomarańczowego i żółtego. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody w konkursie: wyróżnienie za debiut – 2023.

 Justyna Litwinowicz-Glensk

Mieszkanka Dańca. W 2023 roku zaczęła się uczyć zdobienia opolskiej porcelany u Małgorzaty Mateja w projekcie „Mistrz-uczeń”, realizowanym przez „Fundację Dla Dziedzictwa”, gdzie doszkala się w technice i kompozycji. W kompozycji widać lekkość ręki twórczyni. Do malowania dużych wzorów kwiatowych używa przeważnie kolorów: niebieskiego, czerwonego, pomarańczowego niekiedy wzbogaconych o róż. Mniejsze kwiatki w barwach jasnoniebieskiej i białej. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody w konkursie: wyróżnienie za debiut – 2023.

Elżbieta Sitko

Mieszka w Grodkowie. W 2019 w bibliotece w Grodkowie uczestniczyła w spotkaniu z twórczynią ludową, która opowiadała o malowaniu wzorem opolskim. W tym samym roku po raz pierwszy wzięła udział w warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Później brała udział w comiesięcznych spotkaniach w Muzeum. Przełom stanowiły warsztaty w 2023 roku, a zwłaszcza informacje uzyskane podczas rozmów z prowadzącymi Teresą Ozimek i Agnieszką Okos. Wiele porad technicznych twórczyni otrzymała od Gabrieli Waliczek. Maluje duże ładne kwiaty w żywych kolorach: czerwonym, niebieskim, jasnoniebieskim, pomarańczowym z małymi białym kwiatkami jako dopełnieniami. Szlaczki w formie niebieskich kwiatków z zielonymi listkami lub czarnych regularnych falistych ornamentów. Nagrody w konkursie: wyróżnienie za debiut – 2023.

Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Marta Wieteska

Zamieszkała w Nysie. Inspiracją do rozpoczęcia zdobienia ceramiki były dla twórczyni piękne wyroby opolskich zdobniczek, które nabyła kiedyś w „Cepelii”. Pierwsze nauki pobierała u twórczyni ludowej Wandy Klocek. W latach 2022-2023 brała udział w warsztatach malowania porcelany w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie dzięki wskazówkom prowadzących rozwinęła swoje umiejętności. W bardzo twórczy sposób adoptuje wzornictwo z opolskiej porcelany. Jej prace są bardzo ekspresyjne. W dużych kwiatowych ornamentach pełno jest żywych kolorów. Naczynia z zewnątrz są prawie w całości zamalowane. Malatura przybiera formę bajkowej kompozycji. Twórczyni bardzo dobrze operuje farbami naszkliwnymi, czego dowodem jest brak odprysków i gładka powierzchnia naczyń. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody w konkursie: Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej za twórcze rozwinięcie wzornictwa opolskiego – 2023.

 

 

Informacja o dofinansowaniu projektu z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz finansowania z budżetu Województwa Opolskiego.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.