13. Zagroda „gburska” | region oleski | wyposażenie wnętrz lata 30. XX w.

Strona w przygotowaniu.

13. Zagroda „gburska” | region oleski | wyposażenie wnętrz lata 30. XX w.

13.1 Chałupa z Karmonek Nowych, pocz. XIX w. (ekspozycja: sklep i karczma wiejska z okresu międzywojennego)
13.2 Spichlerz ze Sternalic, XVIII/XIX w.
13.3 Stodoła ze Sternalic, 1. poł. XIX w.
13.4 Chlewik z Wichrowa, pocz. XIX w.
13.5 Chlew-obora z Wichrowa, XVIII/XIX w.