9. Zagroda „gburska” | region opolski | wyposażenie wnętrz koniec XIX w.

Strona w przygotowaniu.

9. Zagroda „gburska” | region opolski | wyposażenie wnętrz koniec XIX w.

9.1 Chałupa z Dąbrówki Dolnej, 1827 r.
9.2 Piwnica z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w. (rekonstrukcja)
9.3 Stodoła z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w.
9.4 Spichlerz z Murowa, poł. XIX w.
9.5 Dzwonnica słupowa z Antoniowa, poł. XIX w. (kopia)