2. Zagroda rybacka | region kozielsko-raciborski | wyposażenie wnętrz lata 20. XX w.

Strona w przygotowaniu.

2. Zagroda „rybacka” | region kozielsko-raciborski | wyposażenie wnętrz lata 20. XX w.

2.1 Chałupa z Turza, 1814 r.
2.2 Spichlerz z Przewozu, XIX w.
2.3 Budynek gospodarczy z Turza, 1910 r. (rekonstrukcja)
2.4 Stodoła z Podlesia, poł. XIX w. (ekspozycja stała „Głos mają ryby”)