7. Zagroda wiejska | region namysłowski | wyposażenie wnętrz lata 50. XX w.

Strona w przygotowaniu.

7. Zagroda wiejska | region namysłowski | wyposażenie wnętrz lata 50. XX w.

7.1 Chałupa z Kozub, 1850 r.
7.2 Spichlerz z Domaszowic, 1754 r.