18. Zagroda wiejska | region oleski | wyposażenie wnętrz lata 20. XX w.

Strona w przygotowaniu.

18. Zagroda wiejska | region oleski | wyposażenie wnętrz lata 20. XX w.

18.1 Chlewik z Domaradzkiej Kuźni, 2 poł. XIX w.
18.2 Chałupa z Radłowa, tzw. „szpital”, 1823 r.