8. Zagroda wiejska | region opolski | wyposażenie wnętrz lata 30. XX w.

Strona w przygotowaniu.

8. Zagroda wiejska | region opolski | wyposażenie wnętrz lata 30. XX w.

8.1 Chałupa z Kup, 1844 r. (warsztat krawca cechowego)
8.2 Budynek gospodarczy z Ozimka, 1. poł. XIX w.
8.3 Kapliczka słupowa z Popielowa, XVIII/XIX w. (kopia)