AEOM’2019

W dniu 27 sierpnia br. w CWK Opole odbędzie się międzynarodowa konferencja muzealnicza AEOM’2019, której organizatorem jest Association of European Open Air Museums i Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, a współorganizatorem – miedzy innymi – Muzeum Wsi Opolskiej.
Konferencja ma charakter zamknięty. Przedstawiciele mediów zainteresowani wykonaniem relacji z konferencji, proszeni są o kontakt z p. Eweliną Weber: elina.weber@muzeumwsiopolskiej.pl