Abecadło śląskiej wsi – wizyta w muzeum dla dociekliwych

Informacje o projekcie

W 2023 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Polskim Związkiem Głuchych, Fundacją „Szansa dla Niewidomych”, Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu realizuje projekt, którego celami są:

 • opracowanie i wdrożenie muzealnej oferty kulturalno-oświatowej z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji,
 • przeciwdziałanie kulturalnemu wykluczeniu poprzez aktywizację publiczności ze szczególnymi potrzebami,
 • popularyzowanie dóbr kultury zgromadzonych w kolekcji muzealnej opolskiego skansenu.

Partnerzy projektu

Opis oferty kulturalno-oświatowej

Warsztaty muzyczne

Zapewnienie dostępności: możliwość skorzystania ze słuchawek wyciszających lub mobilnych pętli indukcyjnych (dostępnych do bezpłatnego wypożyczenia w kasie biletowej) oraz wsparcia asystentów – wolontariuszy (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Zajęcia przygotowane w oparciu o motywy regionalnej muzyki ludowej:

 • 60 minutowe zajęcia kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch, wzrok, dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych),
 • 60 minutowe zajęcia kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością słuchu (dziećmi z implantami słuchowymi), oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch, wzrok, dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych),
 • 60 minutowe zajęcia dedykowane niewidomym i słabowidzącym oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch i dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych),
 • 60 minutowe zajęcia adresowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch, wzrok, dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych).

Gra terenowa

Gra terenowa po ekspozycji muzealnej, czyli wycieczka dla dociekliwych, oparta na poznaniu materialnego dziedzictwa regionu w odniesieniu do zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Czas gry uzależniony jest od zaangażowania uczestników (+/- 1-2 godziny zegarowe). Uczestnicy pobierają karty do gry w kasie biletowej MWO.

Zapewnienie dostępności: możliwość skorzystania ze słuchawek wyciszających lub mobilnych pętli indukcyjnych (dostępnych do bezpłatnego wypożyczenia w kasie biletowej) oraz wsparcia asystentów – wolontariuszy (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Trasa 1. „Życie na śląskiej wsi”, ukaże uczestnikom obowiązki dnia codziennego w rodzinie chłopskiej. Dostosowanie trasy do potrzeb grup ze szczególnymi potrzebami:

 • odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: realizacja gry w tzw. „cichych godzinach”, forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), polecenia w języku łatwym,
 • odbiorcy z niepełnosprawnością słuchu: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – tłumacza PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu), polecenia w języku łatwym,
 • odbiory z niepełnosprawnością wzroku: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – wolontariusza w: poruszaniu się po ekspozycji muzealnej, czytaniu poleceń w języku łatwym, dotykowym poznaniu przedmiotów (elementów zawartych w karcie do gry), werbalnym opisie muzealiów.

Trasa 2. „Drewniana architektura”, poprowadzi szlakiem elementów architektonicznych drewnianego budownictwa wiejskiego (dostępność: trasa dostępna dla osób poruszających się na wózkach, wyznaczona z uwzględnieniem utwardzonej nawierzchni żwiru z piaskiem). Dostosowanie trasy do potrzeb grup ze szczególnymi potrzebami:

 • odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: realizacja gry w tzw. „cichych godzinach”, forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), polecenia w języku łatwym,
 • odbiorcy z niepełnosprawnością słuchu: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – tłumacza PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu), polecenia w języku łatwym,
 • odbiory z niepełnosprawnością wzroku: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – wolontariusza w: poruszaniu się po ekspozycji muzealnej, czytaniu poleceń w języku łatwym, dotykowym poznaniu przedmiotów (elementów zawartych w karcie do gry), werbalnym opisie muzealiów.

Trasa 3. „Dawne zawody”, zaprezentuje zajęcia wykonywane przez mieszkańców wsi w celach zarobkowych ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła. Dostosowanie trasy do potrzeb grup ze szczególnymi potrzebami:

 • odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: realizacja gry w tzw. „cichych godzinach”, forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), polecenia w języku łatwym,
 • odbiorcy z niepełnosprawnością słuchu: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – tłumacza PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu), polecenia w języku łatwym,
 • odbiory z niepełnosprawnością wzroku: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – wolontariusza w: poruszaniu się po ekspozycji muzealnej, czytaniu poleceń w języku łatwym, dotykowym poznaniu przedmiotów (elementów zawartych w karcie do gry), werbalnym opisie muzealiów.

Uczestnictwo

Chcesz zdobyć widzę na temat życia codziennego na dawnej śląskiej wsi? Weź udział w warsztatach muzycznych lub grze terenowej po ekspozycji muzealnej (trzy trasy tematyczne, do wyboru): „Życie na dawnej wsi”, „Drewniana architektura”, „Dawne zawody”.

Uczestnictwo w ofercie kulturalno-oświatowej jest bezpłatne. Warsztaty i gra terenowa dedykowane są osobom ze szczególnymi potrzebami. Osobom z niepełnosprawnościami rekomendowane jest uczestnictwo w towarzystwie asystenta. Pamiętaj – zgłoś potrzebę udogodnień!

Terminarz

warsztaty muzyczne

terminy: 20.10.2023 (2 warsztaty), 10.11.2023 (1 warsztat), 18.11.2023 (2 warsztaty)

gra terenowa

termin: 9.10.2023 – 15.12.2023 (po wcześniejszym zgłoszeniu)

Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl lub zgłosić telefonicznie: 77 457 23 49 wew. 214 lub +48 798 123 711 (SMS)

Opis dostępności miejsca

Informacje o udogodnieniach Muzeum dla różnorodnej publiczności, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Wsi Opolskiej – przestrzeń przyjazna dla osób ze szczególnymi potrzebami

W ramach zadania:

 • kasy biletowe wyposażone zostały w stanowiskowe pętle indukcyjne oraz mobilne pętle indukcyjne, miejsce oznaczono piktogramem (system wspomagający słyszenie),
 • w budynku gospodarczym z Turza (zagroda rybacka) utworzono kącik wyciszenia,
 • zakupiono słuchawki wyciszające dla dzieci i dorosłych.
Finansowanie zadania

„Abecadło śląskiej wsi – wizyta w muzeum dla dociekliwych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.