Muzeum dostępne to informacje o udogodnieniach i ofercie Muzeum dla osób o szczególnych potrzebach.

Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z instytucją:
SMS: +48 798 123 711
E-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Poczta tradycyjna: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Muzeum.

Wniosek o udostępnienie usługi pomocy w komunikowaniu się (17 KB, DOCX)

W momencie dokonania zgłoszenia Muzeum zobowiązane jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się o tym fakcie osobę uprawnioną uzasadniając decyzję, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z instytucją.

Bilety wstępu dla osób z niepełnosprawnościami

Osoba z niepełnosprawnościami uprawniona jest do zakupu biletu ulgowego. Opiekunowi/asystentowi osoby z niepełnosprawnościami przysługuje wstęp bezpłatny. Ceny biletów wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Pies przewodnik jest zawsze mile widziany w Muzeum. W razie potrzeby można poprosić pracownika ochrony o wodę dla psa.

Dojazd do muzeum

Samochód
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zlokalizowane jest w dzielnicy Bierkowice, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, przy drodze wojewódzkiej nr 414, w pobliżu drogi krajowej nr 45.

Komunikacja miejska
Dojazd MZK do przystanku Wrocławska-skansen liniami autobusowymi nr 5 i nr 9. Przystanek autobusowy Wrocławska-skansen znajduje się ok. 200 m od wejścia do muzeum. Z przystanku do budynku muzeum prowadzi chodnik, wzdłuż ul. Wrocławskiej.

Parking przy skansenie
Ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów znajduje się ok. 100 m od wejścia do Muzeum, przy ul. Wrocławskiej. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem do budynku Muzeum znajduje się stojak dla rowerów.

Otoczenie przed budynkiem recepcyjno-administracyjnym (wejście)

Budynek muzeum, kształtem nawiązujący do śląskiej stodoły, usytuowany jest u styku ul. Wrocławskiej i ul. Etnografów. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej. Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z automatycznymi szklanymi drzwiami przesuwnymi, otwieranymi z lewej do prawej strony. Wejście główne z poziomu chodnika jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym możliwa jest pomoc pracownika muzeum w dotarciu do budynku recepcyjno-administracyjnego.

Budynek recepcyjno-administracyjny

Budynek administracyjny posiada dwa poziomy. Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille`a lub w druku powiększonym.

Wejście główne prowadzi do holu na poziomie 0., gdzie:

  • po prawej stronie znajduje się: kasa biletowa i sklep z pamiątkami, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małym dzieckiem oraz sala konferencyjna;
  • po lewej stronie, za szklaną ścianą, mieści się część biurowa.

W holu budynku, od wejścia głównego prowadzi ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową – kierunek zwiedzania, dźwiękową mapę tyflograficzną ekspozycji muzealnej, salę konferencyjną oraz toaletę. Przy toalecie znajduje się piktogram.

Wejście do biur na 1. piętrze poprzez schody. Muzeum posiada schodołaz.

Ekspozycja muzealna na wolnym powietrzu

Informacja wizualna o rozkładzie obiektów w ekspozycji

W holu budynku recepcyjno-administracyjnego znajduje się dźwiękowa mapa tyflograficzna. Przy wejściu na ścieżkę zwiedzania (na wolnym powietrzu) umiejscowiono dużą mapę ekspozycji muzealnej. W terenach parkowych drogę zwiedzania wyznaczają drewniane strzałki w dwóch kolorach: czerwonym (trasa dłuższa) i niebieskim (trasa krótsza).

Przestrzeń

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest parkiem etnograficznym w którym eksponowane są budynki drewniane wraz z wyposażeniem. Spacer po terenach parkowych nie wymaga pokonywania stopni, a szlaki zwiedzania pokryte są warstwą żwiru z piaskiem. Zabytkowe obiekty zlokalizowane w ekspozycji mogą mieć wąskie przejścia, wysokie progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe. Wnętrza obiektów nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach. Zwiedzającym z różnorodnymi potrzebami rekomendujemy wizytę w muzeum w towarzystwie asystenta.

Przed rozpoczęciem wizyty w opolskim parku etnograficznym, zachęcamy do pobrania i zainstalowania w telefonie komórkowym tzw. nawigacji po obiektach, czyli aplikacji Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej. Ponadto w aplikacji zamieszczono ciekawostki na temat historii i wyposażenia danego budynku.

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w zabytkowych zagrodach udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turystów z niepełnosprawnościami.

Tyflografiki

Osoby niewidome i słabowidzące mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi fasady wybranych obiektów architektury drewnianej. Tyflodruki dostępne są u opiekunów ekspozycji. Ponadto, w asyście pracowników muzeum, istnieje możliwość dotykowego poznania muzealiów.

Warunki sensoryczne

W terenach parkowych muzeum jest cicho, słychać śpiew ptaków i szum drzew. Od czasu do czasu można usłyszeć odgłosy kucia metalu dochodzące z zabytkowej kuźni. Tuż przy muzeum zlokalizowana jest stadnina, dlatego zza płotu dochodzą dźwięki rżących koni. W deszczowe dni rekomendowane jest ubranie pełnego obuwia z uwagi na ziemisty charakter ekspozycji.

Wystawy czasowe w spichlerzach

Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej: wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni.

Spichlerz folwarczny ze Sławięcic: wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny. Posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na pierwsza kondygnację.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do pracowników muzeum

Wystawy stałe w ekspozycji

Spichlerz z Głogówka: zaaranżowana została wystawa stała pn. Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki. Wystawa jest dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących. Ekspozycja zawiera tablicę informacyjną o wystawie w alfabecie Braille`a i tyflodruk ukazujący kroszonkę. Film instruktażowy z procesu powstawania kroszonki posiada napisy dialogowe oraz tłumaczenie w PJM. Film jest wyświetlany na telewizorze LCD w obrębie ekspozycji stałej. Przy wejściu do spichlerza jest umieszczony kod QR, który umożliwia pobranie aplikacji z głosowym opisem wystawy w językach: polskim, angielskim oraz PJM. Budynek nie posiada pochylni.

Stodoła z Podlesia: obiekt zaadaptowany do organizacji wystawy stałej pt. Głos mają ryby, w którym zastosowano następujące udogodnienia: zwiedzanie z audioprzewodnikiem w PJM lub z audiodeskrypcją (urządzenie należy wypożyczyć w kasie biletowej) oraz tablice informacyjne o lokalnej bioróżnorodności w alfabecie Braille`a. Wejście do budynku dostępne dla osób poruszających się na wózku, drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. Wystawie towarzyszą dźwięki, które mogą stanowić dyskomfort dla osób z nadwrażliwością sensoryczną.

Działalność kulturalno-oświatowa Muzeum
  1. Aktualna oferta kulturalna odczytywalna maszynowo (91 KB, DOCX)
  2. Edukacja muzealna
    Opiekunowie grup zorganizowanych uczniów o specjalnych potrzebach, zamierzający skorzystać z oferty edukacyjnej Muzeum, proszeni są o kontakt z pracownikami Działu Udostępniania i Edukacji w celu ustalenia udogodnień i dostosowań dla uczestników zajęć.

Kontakt
W razie potrzeby możesz skontaktować się z nami przed wizytą w Muzeum, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00:

Agnieszka Pawelczyk, koordynator ds. dostępności
muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
77 474 30 21, wew. 214 lub +48 798 123 711