Lato w skansenie – warsztaty dla grup zorganizowanych

Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum – pod numerem telefonu: 77 474 30 21, 77 457 23 49 wew. 114, 115, 214 (w godz. 8:30-12:30)

Spacer przyrodniczy po Muzeum - czym jest bioróżnorodność? / 9.07.2023 / 23.07.2023 / 19.08.2023 / 20.08.2023

Termin: 9.07.2023 oraz 23.07.2023 oraz 19.08.2023 oraz 20.08.2023
Godziny: 10:00-11:30
Liczba uczestników: 8-15 osób
Grupa docelowa: dzieci, młodzież
Cena: 50,00 zł od osoby

Zakup biletów wstępu (zgodnie z obowiązującym cennikiem) uprawnia do wzięcia udziału w warsztatach.