REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022

Kultura dostępna dla wszystkich. Konferencja regionalna w Opolu

Plakat promujący konferencję regionalną Reha for the Blind in Poland. Białe tło, czarny tekst, kod qr, zdjęcie prezentujące mężczyznę z laską.

Organizatorzy

Fundacja Szansa dla Niewidomych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Termin i miejsce wydarzenia

23 czerwca 2022 r. (czwartek) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174)

Program konferencji

sala konferencyjna w budynku administracyjnym

11:00-11:10 Oficjalne rozpoczęcie konferencji (Jarosław Gałęza, Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Ilona Nawankiewicz, Fundacja Szansa dla Niewidomych)
11:10-11:30 Obchody rocznicowe: Jubileusz 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych. 18 lat Tyflopunktu w Opolu (Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych)
11:30-11:50 Muzeum dostępne na przykładzie opolskiego skansenu (Agnieszka Pawelczyk, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu)
11:50-12:10 Dostępne projekty z zakresu kultury i nie tylko (Justyna Jakubów oraz Julia Żuławińska, Fundacja Szansa dla Niewidomych)
12:10-12:30 Rozstrzygnięcie regionalnego etapu konkursu Idol 2022 (Ilona Nawankiewicz, Fundacja Szansa dla Niewidomych)
12:30-12:50 Dobre praktyki w dolnośląskich i opolskich instytucjach kultury (Marek Sobczak, Altix)
12:50-13:10 Dotknij sztuki. Warsztaty oraz aukcja charytatywna w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu (dr Joanna Filipczyk, Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu)
13:10-13:30 Program artystyczny (Krystian Czech, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu)

hol muzealny (przy wejściu do sali konferencyjnej) w budynku administracyjnym

13:30-14:00 przerwa kawowa

Wydarzenia towarzyszące

wariant 1 – ekspozycja muzealna na wolnym powietrzu oraz sala szklana w budynku administracyjnym

14:00-16:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Krucha Sztuka, czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki (Ewa Olbryt),
warsztaty zdobienia jaj techniką rytowniczą (Irena Zawadzka, Agnieszka Pawelczyk)

wariant 2 – tereny parkowe Muzeum

14:00-16:00 zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem, dotykowe poznanie muzealiów (Aleksandra Kośmicka)

Uczestnictwo

Konferencja dedykowana osobom niewidomym, słabowidzącym i ich bliskim oraz przedstawicielom instytucji kultury zajmującym się szeroko rozumianą dostępnością.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz ze wskazaniem wydarzenia towarzyszącego (jednego z wariantów) należy:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronaty

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Patronat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Radio Opole, TVP3 Opole

Muzeum dostępne: co warto wiedzieć, przed uczestnictwem w konferencji?

Rekomendujemy zapoznanie się z pakietem informacji o udogodnieniach dla osób o szczególnych potrzebach w opolskim skansenie. Szczegóły dostępne na stronie Muzeum Dostępne.