Wydarzenia, wystawy, projekty

Zapraszamy do zapoznania się z muzealnymi aktualnościami.

lipiec
sierpień
wrzesień
lipiec
sierpień
wrzesień
29 września-31 grudnia 2023

„Kultura Dostępna”: Abecadło śląskiej wsi – wizyta w muzeum dla dociekliwych

edukacja

Oferta kulturalno-oświatowa

Już w październiku zapraszamy do wzięcia udziału w ofercie kulturalno-oświatowej pn. „Abecadło śląskiej wsi…”.

Warsztaty muzyczne

Zajęcia przygotowane w oparciu o motywy regionalnej muzyki ludowej:

 • 60 minutowe zajęcia kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch, wzrok, dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych), termin: 20.10.2023,
 • 60 minutowe zajęcia kierowane do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością słuchu (dziećmi z implantami słuchowymi), oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch, wzrok, dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych), termin: 20.10.2023,
 • 60 minutowe zajęcia dedykowane niewidomym i słabowidzącym oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch i dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych), termin: 10.11.2023,
 • 60 minutowe zajęcia adresowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oparte na doświadczaniu świata poprzez zmysły – słuch, wzrok, dotyk (śpiewanie piosenek ludowych i uczestniczenie w regionalnych zabawach muzyczno-tanecznych), termin: 18.11.2023.

Gra terenowa

Gra terenowa po ekspozycji muzealnej, czyli wycieczka dla dociekliwych, oparta na poznaniu materialnego dziedzictwa regionu w odniesieniu do zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Czas gry uzależniony jest od zaangażowania uczestników (+/- 1-2 godziny zegarowe). Uczestnicy pobierają karty do gry w kasie biletowej MWO.

Trasa 1. „Życie na śląskiej wsi”, ukaże uczestnikom obowiązki dnia codziennego w rodzinie chłopskiej. Dostosowanie trasy do potrzeb grup ze szczególnymi potrzebami:

 • odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: realizacja gry w tzw. „cichych godzinach”, forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), polecenia w języku łatwym,
 • odbiorcy z niepełnosprawnością słuchu: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – tłumacza PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu), polecenia w języku łatwym,
 • odbiory z niepełnosprawnością wzroku: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – wolontariusza w: poruszaniu się po ekspozycji muzealnej, czytaniu poleceń w języku łatwym, dotykowym poznaniu przedmiotów (elementów zawartych w karcie do gry), werbalnym opisie muzealiów.

Trasa 2. „Drewniana architektura”, poprowadzi szlakiem elementów architektonicznych drewnianego budownictwa wiejskiego (dostępność: trasa dostępna dla osób poruszających się na wózkach, wyznaczona z uwzględnieniem utwardzonej nawierzchni żwiru z piaskiem). Dostosowanie trasy do potrzeb grup ze szczególnymi potrzebami:

 • odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: realizacja gry w tzw. „cichych godzinach”, forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), polecenia w języku łatwym,
 • odbiorcy z niepełnosprawnością słuchu: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – tłumacza PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu), polecenia w języku łatwym,
 • odbiory z niepełnosprawnością wzroku: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – wolontariusza w: poruszaniu się po ekspozycji muzealnej, czytaniu poleceń w języku łatwym, dotykowym poznaniu przedmiotów (elementów zawartych w karcie do gry), werbalnym opisie muzealiów.

Trasa 3. „Dawne zawody”, zaprezentuje zajęcia wykonywane przez mieszkańców wsi w celach zarobkowych ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła. Dostosowanie trasy do potrzeb grup ze szczególnymi potrzebami:

 • odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: realizacja gry w tzw. „cichych godzinach”, forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), polecenia w języku łatwym,
 • odbiorcy z niepełnosprawnością słuchu: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – tłumacza PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu), polecenia w języku łatwym,
 • odbiory z niepełnosprawnością wzroku: forma uczestnictwa grupowa lub indywidualna (zgodnie z osobistymi potrzebami), wsparcie asystenta – wolontariusza w: poruszaniu się po ekspozycji muzealnej, czytaniu poleceń w języku łatwym, dotykowym poznaniu przedmiotów (elementów zawartych w karcie do gry), werbalnym opisie muzealiów.

Zapewnienie dostępności

Możliwość skorzystania ze słuchawek wyciszających lub mobilnych pętli indukcyjnych (dostępnych do bezpłatnego wypożyczenia w kasie biletowej) oraz wsparcia asystentów – wolontariuszy (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Zapisy

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.pawelczyk@muzeumwsiopolskiej.pl lub zgłosić telefonicznie: 77 457 23 49 wew. 214 lub +48 798 123 711 (SMS)

Opis dostępności miejsca

Informacje o udogodnieniach Muzeum dla różnorodnej publiczności, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania

„Abecadło śląskiej wsi – wizyta w muzeum dla dociekliwych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.