Wypożyczanie wystaw

Strój i ubiór ludowy na Śląsku Opolskim ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
autor wystawy: Magdalena Górniak-Bardzik

Celem wystawy jest prezentacja regionalnych ubiorów ludowych – odświętnych i codziennych, pochodzących z lat 1900 – 1945, zgromadzonych w Muzeum Wsi Opolskiej oraz promowanie historii i tradycji lokalnej. Wystawa ma charakter etnograficzny i składa się z dwóch części. W pierwszej, głównej, pokazane zostały wybrane komplety i elementy historycznych ubiorów śląskich ze zbiorów muzeum w postaci wielkoformatowych wydruków fotograficznych. Zdjęcia wykonali członkowie Fundacji Warsztatów Fotograficznych 2.8 oraz Opolskiego Związku Artystów Fotografików: Sławoj Dubiel, Sławomir Mielnik i Michał Grocholski. Modelami były osoby publiczne związane z opolską kulturą, nauką, sztuką, osoby znane i rozpoznawalne na terenie dzisiejszego Śląska Opolskiego (dyrektorzy teatrów, muzeów, aktorzy, dziennikarze, artyści, naukowcy itp.). Celem zaproszenia tych osób do udziału w sesji fotograficznej było wykorzystanie wizerunku autorytetów do promowania regionalnego dziedzictwa kulturowego i edukacji historycznej.
W drugiej części wystawy prezentowane są fotografie archiwalne, przedstawiające mieszkańców Rejencji Opolskiej z lat 1890 – 1945 w tradycyjnych odświętnych strojach ludowych i charakterystycznej odzieży codziennej. Zdjęcia te pochodzą ze zbiorów Fototeki Śląskiej Muzeum Wsi Opolskiej.
Łącznie prezentowanych jest 41 fotograficznych plansz wystawowych o wymiarach: 140 x 100 cm. Barwne fotografie pokazują współczesnych mieszkańców regionu w oryginalnych strojach ludowych, identycznych lub podobnych do tych na zdjęciach historycznych w pozach zaczerpniętych z ujęć archiwalnych.
Z drugiej strony, czarno-białe historyczne zdjęcia uzyskały bardziej nowoczesną formę prezentacji graficznej. Jedne i drugie zostały opatrzone krótkimi opisami merytorycznymi, zawierającymi nazwę własną garderoby (także po śląsku), miejsce pochodzenia, czas powstania czy użytkowania, podanymi w sposób nawiązujący do współcześnie podpisywanych zdjęć modowych.
Wystawa prezentowana była na 180 m2 w osiemnastowiecznym spichlerzu folwarcznym w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w okresie od 23. 06 ,do 31. 10. 2015 r. Obecnie w dużej mierze planszowy charakter wystawy, pozwala na jej ekspozycję poza siedzibą Muzeum Wsi Opolskiej.
Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie
autor wystawy: Elżbieta Oficjalska

wystawa planszowa