Działalność i misja muzeum

Muzeum Wsi Opolskiej to instytucja naukowo-badawcza i oświatowa. Instytucja gromadzi zabytki, konserwuje, udostępniania i upowszechniania zbiory dotyczących wsi opolskiej, z uwzględnieniem jej wielokulturowości oraz popularyzacja kultury ludowej.