Prowadzenie działalności handlowej podczas imprez plenerowych

Istnieje możliwość prowadzania działalności handlowej podczas organizowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu imprez plenerowych. 

 • Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym przez organizatora terminie
 • Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię
 • Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą wystawić swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum   
 • Ze względu na specyfikę miejsca oraz ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o doborze oferty handlowej
 • Po zapoznaniu się z ofertą organizator informuje wystawcę czy produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy
 • Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa
 • Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, organizator przesyła droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN
 • Udział w imprezie należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.plnie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu
 • W przypadku gdy KARTA UCZESTNICTWA nie zostanie dostarczona do Muzeum w określonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o wykreśleniu danego wystawcy  z wykazu uczestników
 • Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze,  powierzchnia stoiska własnego podczas imprezy obejmuje minimum 2 m maksimum 6 m długości  oraz maksymalnie 3 m  szerokości
 • Jednemu wystawcy przysługuje jedno stoisko podczas imprezy
 • Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w imprezie jako wystawcy,  zobowiązane są okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za stoisko przy wjeździe do Muzeum w dniu imprezy
 • Nie jest dopuszczalna sprzedaż towarów, które nie zostały określone w przesłanej do Muzeum ofercie oraz nie zostały zaakceptowane przez organizatora 
 • Opłata za korzystanie z terenu Muzeum (stoisko handlowe) w dniu imprezy jest wyższa o 100%
 • Nie ma  możliwości dokonania opłaty po imprezie
 • Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad oraz REGULAMINU, nie będą mieli możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach

ODPŁATNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIENIE TERENU POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ:

stoisko własne wystawcy 30,00 zł brutto/m2
markiza 60,00 zł brutto
stół 40,00 zł brutto
   
   

Uwaga: dodatkowa opłata za śmieci pozostawione na terenie Muzeum Wsi Opolskiej oraz opłata za korzystanie z przyłącza elektroenergetycznego, podlegają indywidualnym wyliczeniom, określone są w Karcie Uczestnictwa

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

oferty wystawienniczo-handlowe E-MAIL
sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 114, 115