Odpłatność za udostępnienie terenu pod działalność handlową

 • stoisko własne wystawcy 50,00 zł /m2 (+ 23% VAT)
 • markiza 100,00 zł (+ 23% VAT)
 • stół 80,00 zł (+ 23% VAT)
 • 1/2 stołu 40,00 zł (+ 23% VAT)

Uwaga: dodatkowa opłata za śmieci pozostawione na terenie Muzeum Wsi Opolskiej oraz opłata za korzystanie z przyłącza elektroenergetycznego, podlega indywidualnym wyliczeniom (karta uczestnictwa).

Istnieje możliwość prowadzenia działalności handlowej podczas organizowanych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu imprez plenerowych.

Warunki uczestnictwa

 1. Ofertę handlową należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, w określonym przez organizatora terminie.
 2. Oferta musi zawierać opis produktu przeznaczonego do sprzedaży oraz jego fotografię
 3. Przesłanie oferty handlowej dotyczy zarówno wystawców, którzy pierwszy raz chcą wystawić swoje produkty podczas imprezy, jak również tych, którzy brali już wcześniej udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum.
 4. Ze względu na specyfikę miejsca oraz ograniczone możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o doborze oferty handlowej.
 5. Po zapoznaniu się z ofertą organizator informuje wystawcę czy produkt zakwalifikował się do sprzedaży podczas imprezy.
 6. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca pod działalność handlową podczas imprez mają twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, handlowcy prezentujący rękodzieło ludowe oraz handlowcy sprzedający wyroby kulinarne wpisane na listę kulinarnego dziedzictwa.
 7. W trosce o wysoki poziom oferty handlowej, do sprzedaży dopuszczane są jedynie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (handmade), czyli wyroby, które powstały w sposób nieprzemysłowy. Nie są dopuszczane natomiast towary i artykuły z importu z chin oraz wyroby masowej produkcji i z tworzyw sztucznych.
 8. Po zakwalifikowaniu produktu do sprzedaży, organizator przesyła droga mailową do wypełnienia KARTĘ UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN.
 9. Udział w imprezie należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając KARTĘ UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu oraz dokonać opłaty za stoisko najpóźniej na 7 dni przed realizowanym przedsięwzięciem.
 10. W przypadku gdy KARTA UCZESTNICTWA nie zostanie dostarczona do Muzeum w określonym terminie a opłata za stoisko nie zostanie zaksięgowana na koncie organizatora na 3 dni przed organizowanym przedsięwzięciem, organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o wykreśleniu danego wystawcy z wykazu uczestników.
 11. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze, powierzchnia stoiska własnego podczas imprezy obejmuje minimum 2 m, maksimum 6 m długości oraz maksymalnie 3 m szerokości.
 12. Jednemu wystawcy przysługuje jedno stoisko podczas imprezy.
 13. Nie jest dopuszczalna sprzedaż towarów, które nie zostały określone w przesłanej do Muzeum ofercie oraz nie zostały zaakceptowane przez organizatora.
 14. Opłata za korzystanie z terenu Muzeum (stoisko handlowe) w dniu imprezy jest wyższa o 100%.
 15. Nie ma możliwości dokonania opłaty po imprezie.
 16. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w całości imprezy. Zamknięcie stoiska Uczestnika przed zakończeniem imprezy jest niedopuszczalne.
 17. Uczestnicy nie stosujący się do w/w zasad oraz REGULAMINU, nie będą mieli możliwości udziału w kolejnych przedsięwzięciach.