Sesje fotograficzne

CENNIK

Odpłatność za wykonywanie na terenie Muzeum sesji fotograficznych oraz realizację nagrań filmowych o charakterze komercyjnym:

  1. wykonywanie zdjęć realizowanych z dodatkowymi akcesoriami tj. stroje, przedmioty stylizowane oraz sesji ślubnych na terenach ekspozycyjnych: minimalna stawka wynosi 50,00 zł netto/ godz. sesji (61,50 zł brutto)
  2. wykonywanie sesji filmowych realizowanych z dodatkowymi akcesoriami tj. stroje, przedmioty stylizowane itp.: minimalna stawka wynosi 100,00 zł netto/ godz. sesji (123,00 zł brutto).

W przypadku konieczności zaangażowania przez Muzeum dodatkowych środków, do opłaty, o której mowa w ust. 1 dolicza się koszty obsługi technicznej, zabezpieczenia terenu, dostarczenia energii elektrycznej itp.

Odpłatności, o których mowa powyżej nie zwalniają od wymogu wykupienia biletów wstępu do Muzeum przez osoby biorące udział w realizowanym przedsięwzięciu.

W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 lub podjąć decyzję o jej zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Zdjęcia amatorskie, wykonywane jedynie w celach prywatnych nie podlegają dodatkowym opłatom.

KONTAKT

     
  zapytania dotyczące sesji filmowych oraz fotograficznych o charakterze komercyjnym prosimy kierować na mail:
sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49