Działania o charakterze komercyjnym

Odpłatność za wykonywanie na terenie Muzeum sesji fotograficznych oraz realizację nagrań filmowych o charakterze komercyjnym:

  1. Wykonywanie sesji fotograficznych realizowanych z dodatkowymi akcesoriami tj. stroje, przedmioty stylizowane oraz sesji ślubnych na terenach ekspozycyjnych:
    minimalna stawka wynosi 100,00 zł / godz. (+23% VAT).
  2. Wykonywanie sesji filmowych realizowanych z dodatkowymi akcesoriami tj. stroje, przedmioty stylizowane itp.:
    minimalna stawka wynosi 300,00 zł / godz. (+23% VAT).

W przypadku konieczności zaangażowania przez Muzeum dodatkowych środków, do opłaty dolicza się koszty obsługi technicznej, zabezpieczenia terenu, dostarczenia energii elektrycznej itp.

Odpłatności, o których mowa powyżej nie zwalniają od wymogu wykupienia biletów wstępu do Muzeum przez osoby biorące udział w realizowanym przedsięwzięciu.

W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od pobierania opłaty lub podjąć decyzję o jej zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Działania amatorskie

Zdjęcia amatorskie, wykonywane jedynie w celach prywatnych nie podlegają dodatkowym opłatom.