Miejsca parkingowe

Ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów znajduje się ok. 100 m od wejścia do Muzeum, przy ul. Wrocławskiej. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
Przed wejściem do budynku Muzeum znajduje się stojak dla rowerów.

Otoczenie przed budynkiem recepcyjno-administracyjnym (wejście)

Budynek Muzeum, kształtem nawiązujący do śląskiej stodoły, usytuowany jest u styku ul. Wrocławskiej i ul. Etnografów. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej. Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z automatycznymi szklanymi drzwiami przesuwnymi, otwieranymi z lewej do prawej strony. Wejście główne z poziomu chodnika jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym możliwa jest pomoc pracownika Muzeum w dotarciu do budynku.

Wnętrze budynku recepcyjno-administracyjnego

Budynek administracyjny posiada dwa poziomy. Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille`a lub w druku powiększonym.

Wejście główne prowadzi do holu na poziomie zero, gdzie:

  • po prawej stronie znajdują się: kasy biletowe z pętlami indukcyjnymi i sklep z pamiątkami, toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małym dzieckiem oraz sala konferencyjna;
  • po lewej stronie za szklaną ścianą, mieści się część biurowa.

W holu budynku, od wejścia głównego prowadzi ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową – kierunek zwiedzania, wizualno-dźwiękową mapę tyflograficzną ekspozycji muzealnej, salę konferencyjną oraz toaletę. Przy toalecie znajduje się piktogram.

Wejście do biur na pierwszym piętrze poprzez schody. Muzeum posiada schodołaz.

Ekspozycja muzealna w terenach parkowych

Ekspozycja stała

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest parkiem etnograficznym w którym eksponowane są budynki drewniane wraz z wyposażeniem. Spacer po terenach parkowych nie wymaga pokonywania stopni, a szlaki zwiedzania pokryte są warstwą żwiru z piaskiem. Zabytkowe obiekty zlokalizowane w ekspozycji mogą mieć wąskie przejścia, wysokie progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe. Wnętrza obiektów nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach. Zwiedzającym z różnorodnymi potrzebami rekomendowana jest wizyta w towarzystwie asystenta.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do pracowników muzeum.

Wystawy czasowe

Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej

Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni i windy. Budynek posiada progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe.

Spichlerz folwarczny ze Sławięcic

Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny bez windy. Posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na pierwsza kondygnację. Budynek posiada progi podłogowe i nisko zawieszone belki sufitowe.

Wystawy stałe

Spichlerz z Głogówka

Zaaranżowana została wystawa stała pn. Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki. Budynek nie posiada pochylni.

Stodoła z Podlesia

Obiekt zaadaptowany do organizacji wystawy stałej pt. Głos mają ryby. Wejście do budynku dostępne dla osób poruszających się na wózku (brak progów), drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz.

Kącik wyciszenia w ekspozycji muzealnej

Kącik wyciszenia znajduje się w ekspozycji muzealnej. Dostępny jest w sezonie pełnego udostępniania, w budynku gospodarczym z Turza (zagroda rybacka). Brak pochylni.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Abecadło śląskiej wsi – wycieczka dla dociekliwych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Informacja o rozkładzie ekspozycji muzealnej w terenach parkowych

Budynek recepcyjno-administracyjny

Przy kasie biletowej znajduje się informacja o przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum, do zapoznania się w sposób: wizualny, dotykowy i dźwiękowy.

Tereny parkowe

Informacja wizualna

Na placu przy budynku recepcyjno-administracyjnym umieszczono informację wizualną na temat ekspozycji (mapa).

W terenach parkowych kierunek zwiedzania wyznaczają drewniane strzałki w dwóch kolorach: czerownym (trasa dłuższa) i niebieskim (trasa krótsza). Informacje o długości ścieżek zwiedzania zamieszczone są na mapie.

Tyflografiki

Osoby niewidome i słabowidzące mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi fasady wybranych obiektów architektury drewnianej. Tyflodruki dostępne są u opiekunów ekspozycji.

Informacja dźwiękowa

Przed rozpoczęciem wizyty w opolskim parku etnograficznym, zachęcamy do pobrania i zainstalowania w telefonie komórkowym tzw. nawigacji po obiektach, czyli aplikacji Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym Zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej. Będąc w zasięgu tablicy aplikacja umożliwia zdalne uruchomienie komunikatu głosowego, dzięki czemu osoba niewidoma może zlokalizować położenie tablicy za pomocą słuchu i podejść do niej samodzielnie. Ponadto w aplikacji zamieszczono ciekawostki na temat historii i wyposażenia danego obiektu.