Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wizytówka w PJM

Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z instytucją:
SMS: +48 798 123 711
E-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Poczta tradycyjna: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Muzeum.

Wniosek o udostępnienie usługi pomocy w komunikowaniu się (17 KB, DOCX)

W momencie dokonania zgłoszenia Muzeum zobowiązane jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się o tym fakcie osobę uprawnioną uzasadniając decyzję, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z instytucją.

System wspierający słyszenie

Kasy biletowe wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne oraz oznaczone piktogramem. Podczas wydarzeń kulturalnych takich jak: otwarcie wystawy czy prelekcja tematyczna, w kasie biletowej można wypożyczyć mobilne pętle indukcyjne.

Pętle indukcyjne zostały zakupione w ramach projektu „Abecadło śląskiej wsi – wycieczka dla dociekliwych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Ekspozycja muzealna w terenach parkowych

Nawigacja po obiektach

Zachęcamy do pobrania i zainstalowania w telefonie komórkowym aplikacji Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej.

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji)

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w zabytkowych zagrodach udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turystów z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, w asyście pracowników muzeum, mają możliwość dotykowego poznania muzealiów.

Wystawy stałe w obiektach drewnianych

Spichlerz z Głogówka

Zaranżowana została wystawa stała pn. Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki. Wystawa jest dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących. Ekspozycja zawiera tablicę informacyjną o wystawie w alfabecie Braille`a i tyflodruk ukazujący kroszonkę. Film instruktażowy z procesu powstawania kroszonki posiada napisy dialogowe oraz tłumaczenie w PJM. Film jest wyświetlany na telewizorze LCD w obrębie ekspozycji stałej. Przy wejściu do spichlerza jest umieszczony kod QR, który umożliwia pobranie aplikacji Muzeum Wsi Opolskiej z głosowym opisem wystawy w językach: polskim, angielskim oraz PJM. Budynek nie posiada pochylni.

Stodoła z Podlesia

Obiekt zaadaptowany do organizacji wystawy stałej pt. Głos mają ryby, w którym zastosowano następujące udogodnienia: zwiedzanie z audioprzewodnikiem w PJM lub z audiodeskrypcją (urządzenie należy wypożyczyć w kasie biletowej) oraz tablice informacyjne o lokalnej bioróżnorodności w alfabecie Braille`a. Wejście do budynku dostępne dla osób poruszających się na wózku, drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. Wystawie towarzyszą dźwięki, które mogą stanowić dyskomfort dla osób z nadwrażliwością sensoryczną.