Cel wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej:
Pomocowe, rozwojowe i twórcze wsparcie realizowanych zadań statutowych.

Wolontariusz w Muzeum

Rozwija zainteresowania związane z kulturą ludową:
– dobrami kultury w zakresie ludowej kultury niematerialnej i folkloru.

Zdobywa doświadczenie w zakresie:
– utrzymania terenów zielonych w obrębie historycznych zagród,
– organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
– promocji wydarzeń muzealnych.

Rozwija kompetencje społeczne tj.:
autoprezentacja, empatia, nagradzanie, asertywność, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, rozumienie kontaktu społecznego.

Otrzymuje:
– materiały promocyjne oraz bilety wstępu do Muzeum,
– możliwość uczestnictwa w warsztatach wzmacniających kompetencje w obszarze wolontariatu (OKIK),
– zaświadczenie i referencje o odbytym wolontariacie.

Grafika przedstawia informacje o Rządowym Programie Wspierania Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Z lewej strony schematyczny rysunek dłoni w kolorze czerwonym, z prawej strony tekst: Korpus Solidarności.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu to miejsce przyjazne Wolontariuszom.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z koordynatorem ds. wolontariatu w Muzeum, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00:
Agnieszka Pawelczyk
muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
77 457 23 49 wew. 214