Cel wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej:
Pomocowe, rozwojowe i twórcze wsparcie realizowanych zadań statutowych.

Wolontariusz w Muzeum

Rozwija zainteresowania związane z kulturą ludową:
– budownictwem ludowym reprezentatywnym dla Śląska Opolskiego,
– dobrami kultury w zakresie ludowej kultury niematerialnej i folkloru.

Zdobywa doświadczenie w zakresie:
– prac konserwacyjnych budownictwa ludowego,
– prowadzenia badań naukowych,
– utrzymania terenów zielonych w obrębie historycznych zagród,
– organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
– promocji wydarzeń muzealnych.

Rozwija kompetencje społeczne tj.:
autoprezentacja, empatia, nagradzanie, asertywność, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, rozumienie kontaktu społecznego.

Otrzymuje:
– materiały promocyjne oraz bilety wstępu do Muzeum,
– możliwość uczestnictwa w warsztatach wzmacniających kompetencje w obszarze wolontariatu (OKIK),
– zaświadczenie i referencje o odbytym wolontariacie.

Fotografia przedstawia grupę wolontariuszy (14 osób) zaangażowanych w działania pomocowe w Muzeum.

Grupa wolontariuszy współpracująca z Muzeum w 2022 roku.